dijabetes Dijabetes - U korak sa savremenim pristupom

Dijabetes – U korak sa savremenim pristupom

Dijabetes je oboljenje modernog čoveka, koje se javlja sve češće, pogađa milione ljudi širom sveta i sa sobom nosi značajan uticaj na zdravlje i kvalitet života.

U današnje vreme, dominantan problem više nisu vrlo visoki, životno ugrožavajući nivoi šećera u krvi, već povišen kardiovaskularni rizik koji je prisutan kod svih dijabetičara. Redukcija kardiovaskularnog rizika je prioritet savremene terapije dijabetesa. Da bismo dostigli terapijske ciljeve, nameću nam se mnoge promene koje je potrebno učiniti, kao što su promena stila života, dijetskog režima i fizičke aktivnosti, redovno uzimanje lekova, periodična samokontrola šećera u krvi, redovne posete lekarima, intenziviranje terapije, preventivni pregledi… Sve ovo može predstavljati značajan teret pojedincu, ali i zdravstvenoj službi i društvenoj zajednici.

Na sreću, proteklih godina, svedoci smo ogromnog napretka u saznanjima, farmakoterapiji i tehnologiji koja prati dijabetes, što značajno olakšava svakodnevnicu pacijentima i njihovim lekarima. Primena savremene antidijabetesne terapije omogućava da pored sniženja nivoa šećera u krvi postignemo i redukciju telesne težine i zaštitu vitalnih organa kao što su srce i bubrezi.

Budimo u korak sa savremenim pristupom u lečenju dijabetesa!