Tim lekara

INTERNA MEDICINA

KARDIOLOGIJA

Naš tim internista predvodi dr Radinka Pekić. Višegodišnje iskustvo i brojna stručna priznanja i sertifikovana stručna praksa, interdisciplinarni pristup i konzilijarne konsultacije sa kolegama, pomažu u pravovremenom otkrivanju i pravilnom tretmanu i najsloženijih zdravstvenih stanja.

Dr-Radinka-Pekic Tim lekara
Dr Radinka Pekić

Lekar specijalista interne medicine
Supspecijalista kardiologije

KARDIOLOGIJA

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine sa prosečnom ocenom 8,97.

Specijalistički ispit  iz interne medicine na VMA položio sa odličnim uspehom.Od 22.12.2005. godine stalno zaposlen kao lekar specijalista u Klinici za kardiologiju VMA.

Završio je Specijalističke akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smera Eksperimentalna fiziologija i Patološka fiziologija.

Usavršavanje oblika uže specijalizacije iz kardiologije upisao  2010. godine u VMA, a subspecijalistički ispit položio 2012. godine sa odličnim uspehom.

Doktorski ispit je položio u martu 2015. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu sa ocenom 10.U toku je izrada doktorske teze.

Završio edukaciju iz interventne kardiologije (koronarografije) u KC Srbije, i član je tima za implantaciju pejsmekera Klinike za kardiologiju VMA. Takođe, je završio edukaciju u Pejsmeker centru KC Srbije iz oblasti ugradnje implantabilnih kardioverter defibrilatora (ICD) 2012. godine.

U novembru 2014. godine postavljen je za načelnika Kardiološke funkcijske dijagnostike VMA.

Autor je i koautor većeg broja stručnih radova iz oblasti kardiologije (40) i poglavlja u knjizi „Sport i srce“, Z. Mijailovića i saradnika.

Djuric-e1537275018911 Tim lekara
Dr Predrag Đurić

Lekar specijalista interne medicine
Supspecijalista kardiologije

 

Diplomirao je na Medicinskom fаkultetu Univerzitetа u Nišu 2000. godine. Mаgistrirаo 24.02.2006. god., oblast endokrinologija, Medicinski fаkultet, Univerzitetа u Nišu.

Specijаlistički stаž položio 2006. godine na Vojnomedicinskoj аkаdemiji u Beogrаdu.

Usavršavanje iz oblasti kardiopulmonalne funkcionalne dijagnostike u „Exercise Pathophysiology Laboratory – Rehabilitative Cardiology Division – Veruno Scientific Institute – S. Maugeri Foundation – Veruno (NO) – Italy“ završio je 2011. godine.

Pohađao je školu hipertenzije – Evropsko udruženje za hipertenziju, Porto, Portugal 2013. godine.

Doktorsku disertaciju odbranio je 04.10.2017. god., oblast kardiologija, Medicinski fаkultet, Univerzitetа u Beogradu.

Član je Evropskog udruženja kаrdiologа ,Udruženja kаrdiologа Srbije, Srpskog lekarskog društva, Udruženje ehokardiografista Srbije, Ekspert Evropskog udruženja za hipertenziju i  Lekarske komore Srbije.

Učešće u projektima: Vođa (u ustanovi) EUROASPIRE IV projekta-sekundarna i primarna prevencija; zamenik (za celu Srbiju) studije EUROASPIRE IV primarna pr

Autor je i koautor u 34 stručna rada (5 radova na SCI listi).

Predavač više programa kontinuirane medicinske edukacije.

Dejan-Spiroski-3-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr med sci Dejan Spiroski

Lekar specijalista interne medicine
Supspecijalista kardiologije

 

DERMATO
VENEROLOGIJA

Dr Margita Mijušković Uspešnu karijeru lekara i stručnjaka je gradila na Institutu za dermatovenerologiju Kliničkog Centra Srbije.  Učestvovala je na brojnim Internacionalnim i domaćim kongresimam a objavila je i velik broj radova iz oblasti dermatovenerologije u inostranim i domaćim stručnim časopisima.
Stručna usavršavanja u oblasti dermatovenerologije obuhvataju brojne specijalizacije u Moskvi, Parizu, Barseloni, Atini, Sofiji, Upsali (Švedska) i San Dijegu (SAD).

 

PLASTIČNA
HIRURGIJA

Naš ambiciozan tim za estetsku i rekonstruktivnu hirugiju aktivno prati savremene metode i preporuke standarda prihvaćenih u svetu.
Njihova stručnost sertifikovana u prestižnim svetskim strukovnim asocijacijama garantuje najbolje rezultate i u veoma zahtevnim intervencijama.

Dr-Marija-Pecanac Tim lekara
Dr Marija Pećanac

Specijalista plastične
i rekonstruktivne hirurgije

Dr-Mladen-Jovanovic Tim lekara
Dr Mladen Jovanović

Specijalista plastične
i rekonstruktivne hirurgije

PEDIJATRIJA

PEDIJATRIJSKA
RADIOLOGIJA

U našem pedijatrijskom timu su lekari sa velikim autoritetom medju kolegama ali i posebnom emocijom među našim najmlađim pacijentima i njihovim roditeljima.
Grupa lekara specijalista i stručni konsultanti za različite oblasti dečjeg zdravlja su prava podrška roditeljima u svakoj brizi za njihovu decu.

Dr-Slobodan-Maricic Tim lekara
Dr Slobodan Maričić

Lekar specijalista pedijatrije

FIZIKALNA
MEDICINA

Lekar specijalista sa izuzetno širokim poznavanjem različitih oblasti i tehnika fizikalne medicine i rehabilitacije. Od 2000. godine radi na Institutu za reumatologiju.  Edukaciju iz elektromioneurografije ( EMNG) je završila 2007. pod pokroviteljstvom Udruženja neurofiziologa Srbije a 2010. je položila supspecijalistički ispit iz reumatologije. Završila je školu akupunkture u organizaciji Srpskog udruženja za integrativnu medicinu i Klinike za rehabilitaciju “dr Miroslav Zotović”. Redovan je učesnik brojnih kongresa reumatologa i fizijatara.

Dr-Biljana-Stojic Tim lekara
Dr Biljana Stojić

Lekar specijalista fizikalne medicine
Supspecijalista reumatologije

KOZMETIKA

Marina-Bojovic Tim lekara
Marina Bojović

Visoki estetičar kozmetičar