Tim lekara

INTERNA MEDICINA

KARDIOLOGIJA

Naš tim internista predvodi dr Radinka Pekić. Višegodišnje iskustvo i brojna stručna priznanja i sertifikovana stručna praksa, interdisciplinarni pristup i konzilijarne konsultacije sa kolegama, pomažu u pravovremenom otkrivanju i pravilnom tretmanu i najsloženijih zdravstvenih stanja.

Dr-Radinka-Pekic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Radinka Pekić

Lekar specijalista interne medicine
Supspecijalista kardiologije

KARDIOLOGIJA

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine sa prosečnom ocenom 8,97.

Specijalistički ispit  iz interne medicine na VMA položio sa odličnim uspehom.Od 22.12.2005. godine stalno zaposlen kao lekar specijalista u Klinici za kardiologiju VMA.

Završio je Specijalističke akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smera Eksperimentalna fiziologija i Patološka fiziologija.

Usavršavanje oblika uže specijalizacije iz kardiologije upisao  2010. godine u VMA, a subspecijalistički ispit položio 2012. godine sa odličnim uspehom.

Doktorski ispit je položio u martu 2015. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu sa ocenom 10.U toku je izrada doktorske teze.

Završio edukaciju iz interventne kardiologije (koronarografije) u KC Srbije, i član je tima za implantaciju pejsmekera Klinike za kardiologiju VMA. Takođe, je završio edukaciju u Pejsmeker centru KC Srbije iz oblasti ugradnje implantabilnih kardioverter defibrilatora (ICD) 2012. godine.

U novembru 2014. godine postavljen je za načelnika Kardiološke funkcijske dijagnostike VMA.

Autor je i koautor većeg broja stručnih radova iz oblasti kardiologije (40) i poglavlja u knjizi „Sport i srce“, Z. Mijailovića i saradnika.

Djuric-e1537275018911 Tim lekara
Dr Predrag Đurić

Lekar specijalista interne medicine
Supspecijalista kardiologije

 

Diplomirao je na Medicinskom fаkultetu Univerzitetа u Nišu 2000. godine. Mаgistrirаo 24.02.2006. god., oblast endokrinologija, Medicinski fаkultet, Univerzitetа u Nišu.

Specijаlistički stаž položio 2006. godine na Vojnomedicinskoj аkаdemiji u Beogrаdu.

Usavršavanje iz oblasti kardiopulmonalne funkcionalne dijagnostike u „Exercise Pathophysiology Laboratory – Rehabilitative Cardiology Division – Veruno Scientific Institute – S. Maugeri Foundation – Veruno (NO) – Italy“ završio je 2011. godine.

Pohađao je školu hipertenzije – Evropsko udruženje za hipertenziju, Porto, Portugal 2013. godine.

Doktorsku disertaciju odbranio je 04.10.2017. god., oblast kardiologija, Medicinski fаkultet, Univerzitetа u Beogradu.

Član je Evropskog udruženja kаrdiologа ,Udruženja kаrdiologа Srbije, Srpskog lekarskog društva, Udruženje ehokardiografista Srbije, Ekspert Evropskog udruženja za hipertenziju i  Lekarske komore Srbije.

Učešće u projektima: Vođa (u ustanovi) EUROASPIRE IV projekta-sekundarna i primarna prevencija; zamenik (za celu Srbiju) studije EUROASPIRE IV primarna pr

Autor je i koautor u 34 stručna rada (5 radova na SCI listi).

Predavač više programa kontinuirane medicinske edukacije.

Dejan-Spiroski-3-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr med sci Dejan Spiroski

Lekar specijalista interne medicine
Supspecijalista kardiologije

RADIOLOGIJA

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu diplomirao je 2003. godine sa prosečnom ocenom 8.57.

Od 2004. godine pripadnik je Vojske Srbije i Crne gore, na službi u Gardijskoj brigadi u Beogradu, kao Upravnik Ambulante Garde.

Specijalizaciju iz radiologije na Institutu za radiologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu, završava februara 2012 . godine sa odličnim uspehom, od kada je na službi, kao specijalista radiologije, na Institutu za radiologiju Vojnomedicinske akademije.

Doktorske akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu upisao je 2012. godine – smer onkologija, a doktorski ispit položio 2014.godine.

U okviru stručnog usavršavanja aktivno je učestvovao na brojnim naučnim skupovima, kongresima i simpozijumima, u zemlji i inostranstvu.

Aktivan je član Radiološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Udruženja radiologa Srbije, Evropskog udruženja radiologa (ESR).

Autor i koautor je većeg broja stručnih radova prezentovanih u časopisima, na međunarodnim i domaćim stručnim sastancima i kongresima.

Kao predavač je učestvovao u radu sekcijskih sastanaka Radiološke sekcije SLD, kao i većeg broja ultrazvučnih, kolor Dopler i CT škola.

dr-Miroslav-Mišović Tim lekara
Dr Miroslav Mišović

Lekar specijalista
radiologije

DERMATO
VENEROLOGIJA

Uspešnu karijeru lekara i stručnjaka je gradila na Institutu za dermatovenerologiju Kliničkog Centra Srbije.  Učestvovala je na brojnim Internacionalnim i domaćim kongresimam a objavila je i velik broj radova iz oblasti dermatovenerologije u inostranim i domaćim stručnim časopisima.
Stručna usavršavanja u oblasti dermatovenerologije obuhvataju brojne specijalizacije u Moskvi, Parizu, Barseloni, Atini, Sofiji, Upsali (Švedska) i San Dijegu (SAD).

ESTETSKA
MEDICINA

Dr-Dusica-Blagojevic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Dušica Blagojević

Lekar specijalista
dermatovenerologije

Dr-Margita-Mijuskovic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Margita Mijušković

Lekar specijalista
dermatovenerologije

Lekar na doktorskim i specijalističkim studijama. Sertifikovan na prestižnim evropskim klinikama, kod svetski priznatih eksperata za aplikaciju hijaluronskih filera i botulinum toksina ( dr De Maio, dr Sykianatis, dr Lipp), primenu Silhouette soft niti i Elansse kolagen stimulatora (dr Stefanelli, dr Lorenza). Prepoznat stručnjak za aplikaciju hijaluronskih filera kanilom, radiotalasnu hirurgiju i napredne tehnike lečenja ožiljaka.

Od 2017. godine radi i kao internacionalni trener za hijaluronske filere na naprednim obukama za lekare.

Dr-Biljana-Stojic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Biljana Stojić

Lekar specijalista fizikalne medicine
Supspecijalista reumatologije

Djuric-e1537275018911 Tim lekara
Dr Predrag Đurić

Lekar specijalista interne medicine
Supspecijalista kardiologije

Dejan-Spiroski-3-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr med sci Dejan Spiroski

Lekar specijalista interne medicine
Supspecijalista kardiologije

dr-Miroslav-Mišović Tim lekara
Dr Miroslav Mišović

Lekar specijalista
radiologije

Dr-Gorana-Bjelic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Gorana Bijelić

Lekar

Dr-Dusica-Rakic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Prof. dr Dušica Rakić

Lekar specijalista pedijatrije
supspecijalista kardiologije

Dr-Slobodan-Maricic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Slobodan Maričić

Lekar specijalista pedijatrije

Tijana-Radovic Tim lekara
Dr Tijana Radović

Lekar specijalista radiologije

Dr-Margita-Mijuskovic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Margita Mijušković

Lekar specijalista
dermatovenerologije

Dr-Mirjana-Bratic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Mirjana Bratić

Lekar specijalista pedijatrije

Dr-Dusica-Blagojevic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Dušica Blagojević

Lekar specijalista
dermatovenerologije

Marina-Bojovic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Marina Bojović

Kozmetičar

Tri-Active-laser-1-thegem-portfolio-metro Tim lekara
TRIACTIVE LASER
Err-Glass-laser-1-thegem-portfolio-metro Tim lekara
ER:GLASS LASER
Dr-Radinka-Pekic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Radinka Pekić

Lekar specijalista interne medicine
Supspecijalista kardiologije

ND-Yag-laser-thegem-portfolio-metro Tim lekara
ND:YAG LASER
LIght-Sheer-laser-1-thegem-portfolio-metro Tim lekara
LIGHT SHEER LASER
Ellman-radiotalasni-lifting-thegem-portfolio-metro Tim lekara
ELLMAN – RADIOTALASNI APARAT
Elman-radiotalasni-noz-2-thegem-portfolio-metro Tim lekara
ELLMAN – RADIOTALASNI NOŽ
Ultrazvuk-dopler-GE-Vivid-thegem-portfolio-metro Tim lekara
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
Dr-Matejin-Predrag-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Predrag Matejin

Specijalista plastične
i rekonstruktivne hirurgije

RADIAGE-3-thegem-portfolio-metro Tim lekara
RADIAGE
Dermaroller-Dermapen-thegem-portfolio-metro Tim lekara
DERMAPEN
Dr-Marija-Pecanac-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Marija Pećanac

Specijalista plastične
i rekonstruktivne hirurgije

AQUALYX-thegem-portfolio-metro Tim lekara
AQUALYX
Dr-Mladen-Jovanovic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Mladen Jovanović

Specijalista plastične
i rekonstruktivne hirurgije

Dr-Mira-Govorcin-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Prof. dr Mira Govorčin

Lekar specijalista radiologije

Dr-Jovan-Lovrenski-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Prof. dr Jovan Lovrenski

Lekar specijalista radiologije

Dr-Srdjan-Mrdjen-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Srđan Mrđen

Lekar specijalista radiologije

Lekar na specijalizaciji iz dermatologije u Kliničkom centru Srbije u Beogradu.  Kao prepoznat stručnjak na polju estetske medicine, često prezentuje svoj rad na regionalnim kongresima.

Njena široka stručna znanja su sertifikovana na brojnim specijalističkim obukama širom sveta –  „Empire Training Centre“, na Floridi, „Neauvia filer“, u Varšavi, AMWC u Monaku… u oblasti primene hemijskih pilinga, mezoterapije, PRP Vampir fejsliftinga, laserskih tretmana…

Od 2017. radi i kao sertifikovani trener na specijalističkim obukama iz estetske medicine u Španiji.

Dr-Gorana-Bjelic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Gorana Bijelić

Lekar

PLASTIČNA
HIRURGIJA

Naš ambiciozan tim za estetsku i rekonstruktivnu hirugiju aktivno prati savremene metode i preporuke standarda prihvaćenih u svetu.
Njihova stručnost sertifikovana u prestižnim svetskim strukovnim asocijacijama garantuje najbolje rezultate i u veoma zahtevnim intervencijama.

Dr-Matejin-Predrag-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Predrag Matejin

Specijalista plastične
i rekonstruktivne hirurgije

Dr-Marija-Pecanac-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Marija Pećanac

Specijalista plastične
i rekonstruktivne hirurgije

Dr-Mladen-Jovanovic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Mladen Jovanović

Specijalista plastične
i rekonstruktivne hirurgije

PEDIJATRIJA

PEDIJATRIJSKA
RADIOLOGIJA

U našem pedijatrijskom timu su lekari sa velikim autoritetom medju kolegama ali i posebnom emocijom među našim najmlađim pacijentima i njihovim roditeljima.
Grupa lekara specijalista i stručni konsultanti za različite oblasti dečjeg zdravlja su prava podrška roditeljima u svakoj brizi za njihovu decu.

Dr-Slobodan-Maricic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Slobodan Maričić

Lekar specijalista pedijatrije

Nakon završenih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006.godine, Dr Tijana Radović je za kratko vreme izgradila karijeru respektabilnog stručnjaka. Od 2008. godine radi u dijagnostičkom centru Univerzitetske dečije klinike u Beogradu, a 2014.godine postaje specijaista radiologije. Član istraživačkog tima Univerzitetske bolnice u Cirihu na polju MRI dijagnostike i naprednih tehnika snimanja gastrointestinalnog trakta. Autor je i koautor radova u inostranim naučnim časopisima i učesnik brojnih kongresa u okviru svog polja ekspertize a trenutno je na doktorskim studijama iz radiologije i nuklearne medicine.

Tijana-Radovic Tim lekara
Dr Tijana Radović

Lekar specijalista radiologije

FIZIKALNA
MEDICINA

Lekar specijalista sa izuzetno širokim poznavanjem različitih oblasti i tehnika fizikalne medicine i rehabilitacije. Od 2000. godine radi na Institutu za reumatologiju.  Edukaciju iz elektromioneurografije ( EMNG) je završila 2007. pod pokroviteljstvom Udruženja neurofiziologa Srbije a 2010. je položila supspecijalistički ispit iz reumatologije. Završila je školu akupunkture u organizaciji Srpskog udruženja za integrativnu medicinu i Klinike za rehabilitaciju “dr Miroslav Zotović”. Redovan je učesnik brojnih kongresa reumatologa i fizijatara.

Dr-Biljana-Stojic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Biljana Stojić

Lekar specijalista fizikalne medicine
Supspecijalista reumatologije

KOZMETIKA

Marina-Bojovic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Marina Bojović

Kozmetičar

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.