ZDRAVLJE

ULTRAZVUK

Ultrazvučni pregledi omogućavaju brzu i pouzdanu dijagnostiku  promena na tkivu ili u krvotoku unutrašnjih organa i delova tela. Visoku preciznost aparata za ultrazvučnu dijagnostiku nadopunjuje i veliko iskustvo i stručnost našeg tima radiologa, koji će pravovremeno ukazati na promene neophodno za pravilnu dijagnozu i lečenje.

DOPLER

Kolor dopler krvnih sudova omogućava prikaz  karakteristika toka krvi u srcu i krvnim sudovima.

Omogućava brzu dijagnostiku rizičnih stanja koja mogu da dovedu do moždanog udara i bolesti koronarnih arterija koje zahtevaju hitne intervencije.