Dr Ljiljana Lovre Škrivan rođena je u Glamoču 26.05.1963. godine

Obrazovanje:

  • Osnovna škola u Petrovaradinu
  • Srednja medicinska škola u Novom Sadu
  • Doktor medicine (1988. godine), Medicinski fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
  • Specijalista ginekologije i akušerstva (1996. godine), GAK u Novom Sadu, specijalistički ispit položen sa odličnim uspehom

Radno iskustvo:

1988. – 1992. godine, Opšta bolnica u Drvaru, lekar opšte medicine

1992. – 1996. godine, specijalizacija ginekologije i akušerstva , GAK u Novom Sadu

1996. – 2000. godine, Dom zdravlja Novi Sad, specijalista ginekolog-akušer

2000. – 2017. godine, Vojna bolnica u Petrovaradinu, specijalista ginekolog-akušer, u sastavu hirurškog tima operativne ginekologije

Od 2017. godine  zaposlena u Poliklinici Pekić.