• Grčkoškolska 3, 21000 Novi Sad
  • Pon - Pet 08:00 - 20:00 // Sub 08:00 - 14:00

SVE NA JEDNOM MESTU

Bez čakanja i gužvi

STRUČNI TIM

Vrhunski lekari i osoblje

STALNE AKCIJE

Popusti na preglede i tretmane
Pozovite : 021/525-261

PROF. DR JANKO PASTERNAK

PROF. DR JANKO PASTERNAK

Specijalista opšte i vaskularne hirurgije

Biografija

Prof. dr Janko Pasternak je rođen u Kuli 1970. godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu  upisao je 1989. godine. Kao student je više puta nagrađivan za postignut uspeh, a bio je i stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije, kao i Fonda za stipendiranje darovitih studenata novosadskog Univerziteta.

Diplomirao je u decembru 1994. godine sa prosečnom ocenom 9,60. Specijalizaciju opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, upisao je 1996. godine, a specijalistički ispit položio sa odličnim uspehom u oktobru 2001. godine.

Od 1998. godine radi kao saradnik u nastavi u zvanju asistenta pripravnika, a od 2002. godine u zvanju asistenta, na Katedri za HIRURGIJU, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Autor i koautor je 102 rada publikovanih u stručnim časopisima i prezentovanih na međunarodnim kongresima u zemlji i inostranstvu.

Tokom 1999. godine boravio je na stručnom usavršavanju na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Semelvajs univerziteta u Budimpešti, a tokom aprila i maja 2006. godine je boravio na stručnom usavršavanju na  Mayo klinici u SAD.

Postdiplomske studije na nastavnom predmetu Anatomija je upisao 1998. godine, a magistarsku tezu pod naslovom : MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE ELONGACIJA EKSTRAKRANIJALNOG SEGMENTA KAROTIDNIH ARTERIJA je odbranio 25.juna 2002. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Dana 04.11.2003. godine, nakon završenih studija uže specijalizacija vaskularne hirurgije, je stekao naziv specijaliste uže specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Član je Srpskog lekarskog društva – Društva lekara Vojvodine, Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije, Udruženja za vaskularnu medicinu Srbije, Naučnog odbora Društva flebologa Srbije,  Evropskog udruženja kardiovaskularnih hirurga, Evropskog udruženja vaskularnih hirurga i Međunarodne angiološke unije.

Dana 18.decembra 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, odbranio je  doktorsku disertaciju pod nazivnom: ZNAČAJ KONTINUIRANOG PRAĆENJA PROTOKA ARTERIOVENSKIH FISTULA ZA HEMODIJALIZU.2009. godine izabran je u zvanje docenta a od 2014. godine i zvanje vanerednog profesora na Katedri za HIRURIGIJU.

Dužnost Šefa Katedre za HIRURGIJU, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu obavlja od  22.05.2013. godine.

Aktivno se služi engleskim i nemačkim jezikom. Otac je dvoje dece.

Hi, How Can We Help You?