• Grčkoškolska 3, 21000 Novi Sad
  • Pon - Pet 08:00 - 20:00 // Sub 08:00 - 14:00

SVE NA JEDNOM MESTU

Bez čakanja i gužvi

STRUČNI TIM

Vrhunski lekari i osoblje

STALNE AKCIJE

Popusti na preglede i tretmane
Pozovite : 021/525-261

PROF. DR SLOBODANKA PETROVIĆ

PROF. DR SLOBODANKA PETROVIĆ

Lekar subspecijalista pedijatar pulmolog

Biografija

Medicinski fakultet u Novom Sadu upisala 1973. godine,a završila 1979. godine. Zaposlena na Institutu za Zdravstvenu zaštitu zdravlja dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu od 1981. godine.

Subspecijalista pedijatar pulmolog. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 1987. godine. Magistarski rad odbranila 1989. godine.

Završila doktorske studije iz oblasti Pedijatrija – uža specijalnost pulmologija 1995. godine.

Nastavnik (Docent) na Medicinskom fakultetu od 2000. godine, a zvanje Redovni profesora na predmetu Pedijatrija ima od 2017. godine.

Primarijat stekla 2005. godine.

Edukacija i stručna usavršavanja:

  • Usavršavanje iz bronhologije na Institutu za plućne bolesti i tuberkulozu u Sremskoj Kamenici – 6 meseci (1988.)

Višenedeljni boravci na usavršavanjima:

  • Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu dece, Srebrnjak u Zagrebu (1989.godina)
  • Dečija bolnica Bulovka u Pragu (1990.godina)
  • Bolnica za plućne bolesti Mosdos, Mađarska (1994.godina)
  • Pulmologija Landeskrankenhaus St. Johannspital ,Salzburg , Austrija (2003.).

Višednevni kurseve iz oblasti dečije pulmologije:

  • seminar »Acute care in Pediatric« u Salzburgu (1994.)
  • seminar »Pediatric pulmonology« (2001., postdiplomski kurs » Pediatric bronchology« , Londonu u organizaciji Evropskog respiratornog udruženja (ERS), 2002 .

Profesionalno iskustvo: Šef Kabineta za dečiju bronhologiju, koju je i osnovala (1990.-2008.), Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučno istraživačku delatnost (2008. – 2011.), Načelnik odeljenja za akutne plućne bolesti (2011. – 2016.),  Načelnika službe za plućne bolesti (od 2017.).

Autor je i koautor brojnih radova koji su prezentovani na nacionalnim i internacionalnim skupovima, i objavljeni u nacionalnim i internacionalnim časopisima na SCI listi. Učesnik u pisanju udžbenika i praktikuma iz Pedijatrije za studente medicine.

Učestvovala je u radu radne grupe za astmu, Nacionalnog komiteta za izradu Vodiča kliničke prakse u Srbiji, kao i Radne grupe za Startegiju nacionalnog programa za astmu i COPD, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Bila je deo tima koji je tokom 2002. – 2003. godine edukovao lekare pedijatre i lekare opšte prakse iz oblasti astme, na teritoriji Vojvodine.

Učesnik u više međunarodnih projekata kao i projekata u Srbiji, kao rukovodilac tima u istraživačkom centru ili kao saradnik.

Član je u brojnim stručnim organizacijama: Član Društva lekara Vojvodine-SLD, Respiratornog Udruženja, Udruženja pedijatara Srbije i Evropskog Respiratornog udruženja.

U periodu od 4 godine , 2004.- 2008., je bila Predsednik sekcije DLV.

Govori, čita i piše engleski, služi se ruskim jezikom.

Hi, How Can We Help You?