!DOCTYPE html>

Astma i alergološko ispitivanje

Astma je jedna od najčešćih hroničnih bolesti svuda u svetu i njena učestalost je u porastu.

Astma je hronično zapaljensko oboljenje disajnih puteva. Hronično inflamirani disajni putevi su hiperaktivni; oni postaju opstruisani, a protok vazduha kroz njih ograničen (zbog bronhokonstrikcije, postojanja sluznih čepova i povećanog zapaljenja) kada su disajni putevi izloženi različitim faktorima rizika.

Astma izaziva ponovljene epizode vizinga (škripanje, zviždanje u grudima), nedostatak vazduha, teskobu u grudnom košu i kašalj, naročito tokom noći i rano ujutro.

Za nastanak i razvoj bolesti, odnosno za njen početak, odgovorni su brojni faktori, koji u manjoj ili većoj meri, a često udruženo, dovode do njenog ispoljavanja. Oni predstavljaju kombinaciju naslednih faktora i faktora okoline, i dele se na:

  • predisponirajuće (genetska predispozicija, pol, rasa)
  • uzročne (kućna prašina, alergeni domaćih životinja – mačke, psa, bubašvabe, spore gljiva, buđi i kvasca, poleni korova, trave i drveća, lekovi i aditivi u hrani, alergeni na radnom mestu)
  • doprinoseći (pušenje – aktivno i pasivno, aero zagađenje).

Faktori rizika za pogoršanje astme su izlaganje čak i veoma malim količinama inhalatornih alergena osoba senzitivnih na određeni alergen, virusna infekcija, fizički napor, promena vremena, aero zagađenje, pušenje, emocionalni faktori.

Simptomi koji upućuju na dijagnozu astme su: napadi gušenja praćeni zviždanjem u grudima, suv nadražajni kašalj koji se pogoršava naročito noću ili prilikom buđenja, osećaj nedostatka vazduha koji budi bolesnika, gušenje i kašalj koji se pojačavaju pri fizičkom naporu, sezonski karakter disajnih problema, zviždanje u grudima pri izlaganju iritansima.

Za dijagnostiku i određivanje stepena težine astme koristi se ispitivanje kožne osetljivosti na inhalatorne alergene i plućna funkcija (varijacija vršnog ekspirijumskog protoka)

Procena težine astme je važna u sprovođenju lečenja. Astma je hronična bolest koja se kod najvećeg broja obolelih leči dugotrajno, svakodnevnom primenom lekova. U astmi se koriste dve grupe lekova: za otklanjanje i prevenciju (sprečavanje) simptoma bolesti i opstrukciju protoka vazduha.

Da bi kontrola astme bila bolja, a upotreba lekova manja, treba izbegavati izlaganje faktorima rizika. Alergološko ispitivanje je bitno za identifikaciju alergena. Jednostavnim i brzim kožnim testom može se utvrditi osetljivost na inhalatorne alergene, na osnovu čega se mogu preporučiti odgovarajuće mere kontrole sredine.

Zbog astme se ne treba stideti. Olimpijski sportisti, proslavljene ličnosti, kao i obični ljudi uspešno žive sa astmom.

Alergološka ispitivanja uz konsultaciju specijaliste, možete uraditi svaki dan u Poliklinici Pekić u Novom Sadu.

Leave a comment