• Grčkoškolska 3, 21000 Novi Sad
 • Pon - Pet 08:00 - 20:00 // Sub 08:00 - 14:00

SVE NA JEDNOM MESTU

Bez čakanja i gužvi

STRUČNI TIM

Vrhunski lekari i osoblje

STALNE AKCIJE

Popusti na preglede i tretmane
Pozovite : 021/525-261

Politika privatnosti

Politika privatnosti

POLIKLINIKA PEKIĆ RADINKA PEKIĆ PR NOVI SAD

sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 3, matični broj: 61071920, PIB: 105453283, kao i DUŠICA BLAGOJEVIĆ PR POLIKLINIKA PEKIĆ BGD BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 123G lokal бр. 6, matični broj: 64105582, PIB: 109340348 (u daljem tekstu: „Izdavač“) vodi posebnu brigu o sigurnosti Vaših podataka o ličnosti koje nam stavljanje na raspolaganje korišćenjem Internet stranice www.poliklinika.rs.
Pod internet stranicom www.poliklinika.rs podrazumeva se i stranica poliklinike u Beogradu i u Novom Sadu, kao i sve prateće strane, rubrike, padajući meniji i izdvojena polja u okviru ove internet stranice.

Uzimajući u obzir navedeno, Izdavač prikuplja najmanju moguću količinu ličnih podataka, koja je nužna, te ih koristi isključivo u svrhu za koju su prikupljeni i o čemu ste Vi informisani. Isto tako, Izdavač ne deli podatke sa trećim licima a da Vi o tome niste obavešteni i da od Vas nije zatražena saglasnost. Izdavač uvek nastoji da obrađuje i čuva Vaše podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe zbog kojih su se prikupljeni ili saglasno odredbama nekog ugovora, zakona ili podzakonskog akta.

Zbog svega iznetog Izdavač donosi i objavljuje svoja

PRAVILA O PRIVATNOSTI

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Izdavač prikuplja različite vrste podataka radi kvalitetnog pružanja svojih usluga, odnosno (a) podatke prikuplja od Vas, (b) podatke prikuplja o Vašem korišćenu usluga Izdavača, te (c) podatke prikuplja od trećih lica.

Izdavač prikuplja podatke o Vašem korišćenju Internet stranice www.poliklinika.rs, odnosno o načinu kako i za što se iste stranice koriste. Takvi podaci su nam potrebni kako bismo osigurali adekvatan i kvalitetan rad Internet stranice www.poliklinika.rs i da bismo bili u mogućnosti da Vam pružimo kvalitetne usluge, te saglasno našim obavezama i u skladu s našim legitimnim interesom za pružanjem i konstantim poboljšanjem usluga koje Vam pružamo.

Internet stranica www.poliklinika.rs koriste tzv. kolačiće (Engleski: Cookies). Poliklinika.rs koristi kolačiće za ograničene svrhe. “Kolačić” je mali deo podatka koji naša Internet stranica može da pošalje Vašem pretraživaču, koji onda može biti sačuvan na Vašem hard disku. Ukoliko ste zabrinuti za vašu privatnost i korišćenje tehnologije “kolačića” možete podesiti vaš pretraživač da vas obaveštava kada primate “kolačić”. Takođe, možete podesiti vaš pretraživač da odbija “kolačiće” koje naša stranica pokuša da vam pošalje.

Nadalje, Izdavač može prikupljati podatke o vašoj geo-lokaciji. Takvi podaci mogu postati dostupni prilikom vašeg pretraživanja i korišćenja Internet stranice www.poliklinika.rs na temelju IP adrese ili GPS podataka o Vašem uređaju. Takvi podaci koriste se radi unapređenja naših usluga i osiguranja visokog kvaliteta usluga koju Vam pružamo. Izdavač ističe da vaši uređaji imaju opciju isključenja ili ograničenja davanja podataka o Vašoj lokaciji, a koje opcije možete slobodno koristiti.

Prilikom prikupljanja ličnih podataka, moguće je čuvanje određenih podataka od strane platforme Google Analytics, o kojoj platformi ste detaljnije upoznati kroz pravila Izdavača o korišćenju kolačića.

Za više informacija o pravilima privatnosti platforme Google Analytics, posetite putem linka https://policies.google.com/privacy.

Pojedine naše usluge, dostupne putem Internet sadržaja, omogućuju Vam neposredno kontaktiranje Izdavača radi postavljanja upita i rezervacije termina tretmana u sklopu usluga koje Izdavač pruža. U vezi s tim našim uslugama, moguće je da ćemo od Vas zatražiti određene lične podatke o Vama kako biste mogli koristiti navedene usluge, te kako bi Izdavač mogao postupiti po Vašem zahtevu.  U takvoj situaciji,  Vaši lični podaci su nužni jer bez njih Izdavač ne može postupiti po Vašem zahtevu te će Vam stoga biti prikazan obrazac kojim potvrđujete da ste upoznati sa pravilima o privatnosti, a koji obrazac je neophodno označiti potvrdno. Na primer, u opisanoj situaciji, od Vas se može tražiti Vaša e-mail adresa, ime, prezime, broj mobilnog telefona i slično. Pojedine usluge Vam omogućuju komuniciranje sa drugim ljudima. Te komunikacije će se prenositi pomoću naših sistema i biće, u njima, čuvane.

U određenim situacijama, Izdavač prikuplja podatke o Vama koristeći druge Internet platforme i izvore, koji se mogu kombinovati s drugim podacima koje nam Vi učinite dostupnima. Na primer, Izdavač, a sve kako bi Vam mogao pružati kvalitetne usluge prilagođene Vašim željama i interesima, koristi Facebook Pixel alat koji omogućava praćenje Vaših aktivnosti na ovoj Internet stranici, te iste podatke prenosi Facebook-u. Kao rezultat navedenog, mogu Vam se, putem društvenih mreža, slati promotivne poruke i informacije koje bi prema rezultatima Vašeg internet pretraživanja bile prilagođene Vašim željama i interesima. Na taj način, omogućuje Vam se korišćenje usluga i informisanje o uslugama o kojima na redovan način možda ne biste bili informisani, a naš i Vaš zajednički interes je u unapređenju Vašeg korisničkog zadovoljstva i unapređenju kvaliteta usluga koje Vam pruža Izdavač. Takvi alati mogu biti ugrađeni u mrežni sadržaj, videozapise i elektronsku poštu i mogu dopustiti korisnicima tih alata čitanje određene vrste podataka sa vašeg uređaja i omogućiti im da vide kada ste pregledali određeni sadržaj ili određenu poruku e-pošte, da odrede vreme i datum kada ste pregledali oznaku i IP adresu vašeg uređaja.  Izdavač i određene treće strane koriste pratilice u različite svrhe, uključujući analizu upotrebe usluga (zajedno s kolačićima) i pružanja sadržaja i oglasa koji prilagođeni Vašim potrebama i interesima.

Za više podataka o navedenim alatima, možete se informisati putem sljedećih linkova:

https://web.facebook.com/business/help/952192354843755

https://web.facebook.com/policy.php

Isto tako, ako biste prilikom korišćenja web obrazaca koji se nalaze na Internet stranicama www.poliklinika.rs postavili upite, molbe i zahteve na pogrešnim web lokacijama, na primer kod polja za upite zatražite da Vam se zakaže pregled, Izdavač može koristiti lične podatke koje nam date kako bi Vas identifikovao i kontaktirao radi postupanja po Vašem upitu, zahtevu, molbi i slično.

Sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, ćaskanja(Engleski: chat), foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobne komunikacije, su javnog karaktera pa nemaju status poverljivih, tajnih i proverenih informacija te Izdavač stoga može sprovoditi nadzor i ukloniti neprimeren ili uvredljiv sadržaj komunikacije Korisnika bez njegovog znanja i posebnog odobrenja. Obzirom da Izdavač ne kontroliše redovno ili odobrava sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na Internet stranici www.poliklinika.rs, Izdavač nije odgovoran za radnje koje Korisnik preduzima u bilo kojem delu Internet stranice www.poliklinika.rs, kao ni za sadržaj koji bi Korisnik mogao postaviti na istima.

Pristupom i upotrebom ove Internet stranice, pristajete na korišćenje opisanih alata te drugih podataka na Vašem uređaju. Isto tako, pristajete da Izdavač i treća strana mogu pristupiti kolačićima, tehnologijama lokalnog skladištenja, Pixelu i podacima.

ZAŠTO PRIKUPLJAMO PODATKE I KOME SU PODACI DOSTUPNI

Vaši podaci se prikupljaju i obrađuju u sledeće svrhe:

 • za Vaše korišćenje usluga;
 • za pružanje usluga i izvršavanje Vaših zahteva;
 • kako bi Vam bili pruženi sadržaji i preporuke u skladu sa Vašim aktivnostima na Internet stranici;
 • za oglašavanje i slanje promotivnih materijala;
 • radi unapređenja našeg poslovanja i razvoja usluga koje Vam se pružaju;
 • za procenu i analizu aktivnosti na ovoj Internet stranici, našeg tržišta, korisnika, proizvoda i usluga;
 • radi komunikacije s Vama;
 • radi analize načina na koji lica (uključujući i Vas) reaguju na pružene usluge i prezentovane sadržaje, a sve da bismo ih poboljšali i razvili nove proizvode i usluge prilagođenije željama korisnika;
 • radi postupanja u skladu sa zakonom, podzakonskim aktom ili odlukom nadležnog organa;
 • u druge svrhe uz Vaš pristanak.

Podaci o Vama neće se objavljivati javnosti. Posvećujemo posebnu pažnju o tome kome dajemo Vaše podatke te iste nećemo objavljivati trećim licima u njihove nezavisne marketinške ili poslovne svrhe bez vašeg pristanka. U slučaju prenosa podataka, Izdavač će preduzeti sve mere kako bi se isti zaštitili te će, ako je moguće, nužno i razumno, iste anonimizirati ili pseudonimizirati ili na drugi način otežati njihovo povezivanje sa Vama, a u izuzetnim situacijama ćemo Vaše podatke nastojati potpuno anonimizirati i to u situaciji gde procenimo da postoji osnovan rizik za očuvanje Vaših prava.

Otkrivanje Vaših podataka moguće je prema subjektima koji stoje u neposrednoj poslovnoj vezi sa Izdavačem i koji su sastavni deo poslovanja Izdavača. Dalje, moguće je deljenje Vaših podataka sa pouzdanim i sigurnim poslovnim partnerima, a čije usluge i proizvodi su sastavni deo usluga, a posebno zdravstvenih usluga koje Izdavač pruža.

Primer takvih poslovnih partnera su proizvođači uređaja koje Izdavač koristi u operativnim zahvatima, pri čemu je bitno istaći da Izdavač koristi usluge vrhunskih i modernih proizvođača zdravstvenih, estetskih i dijagnostičkih uređaja. Ponavljamo, Vaša sigurnost nam je uvek na prvom mestu. Moguće je i da ćemo objaviti vaše podatke poslovnim partnerima koji pružaju usluge u naše ime, kao što su kompanije koje nam pomažu pri naplati ili koje šalju e-poštu u naše ime.  Ti subjekti imaju ograničenu mogućnost upotrebe vaših podataka u svrhe koje prevazilaze pružanje usluge nama.

Ako bi to bilo propisano zakonom, podzakonskim aktom, ili naloženo odlukom organa uprave ili suda, može doći do prikupljanja, obrade ili otkrivanja podataka nadležnim organima i drugim ovlašćenim licima:

 • kako bismo postupali u skladu sa zakonom ili obavezujućim odlukama nadležnih organa (kao što je nalog za pretraživanje ili drugi sudski nalog);
 • kako bismo proverili ili postigli usaglašenost sa pravilima kojima se vode naše usluge i
 • kako bismo zaštitili prava, imovinu ili sigurnost korisnika, klijenata i samog Izdavača.

Za prenose koji prevazilaze legitimne interese Izdavača i koji po svojoj prirodi ne potpadaju pod redovne prenose i koji nisu nužni kako bi Izdavač osigurao sigurnost i visok stepen kvaliteta pružanja usluga, Izvadač će zatražiti Vaš pristanak.

Izdavač koristi i redovno unaprjeđuje svoj sistem prikupljanja i obrade ličnih podataka, sve kako bi osigurao svoju usklađenost sa pravnim propisima i naravno, Vašu sigurnost. Pri tom, koriste se razumne fizičke i tehničke mere zaštite podataka i nastoje se pratiti tehnička dostignuća, smernice i uputstva nadležnih organa za zaštitu podataka od ličnosti u Republici Srbiji.

Međutim, Izdavač mora istaći da, usled brzog razvoja tehnologije, svaki korisnik Internet sistema mora da bude svestan da ni jedan sistem nije apsolutno siguran i kako objektivno nije moguće unaprijed predvideti sve rizike koji mogu da nastanu na Internetu. Izdavač svakako ne može uticati na manjkavosti usluga koje pružaju treća lica a koja su nužna radi postojanja i funkcionisanja ove Internet stranice. Nedopušteni napadi na ovu stranicu i na Izdavača su uvek mogući, a Izdavač razumno nastoji da umanji sve rizike koji mogu nastati.

U svakom slučaju, Izdavač će nastojati da svoj sistem zaštite podataka o ličnosti učini što je više moguće sigurnijim.

OSTALO

Ako Vam uprkos sadržaju ovih pravila o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti pojedine stvari i dalje nisu jasne, odnosno ako smatrate da Vam pojedini detalji nisu dovoljno objašnjeni, slobodno nam se sa svojim razumnim upitima obratite. Trudićemo se da, saglasno objektivnim mogućnostima, odgovorimo na sve razumne upite te da Vam, u saradnji s našim tehničkim službama i pravnicima, pružimo sve razumno dostupne informacije kako bi se osigurala Vaša informisanost i sigurnost.

Prema važećim zakonima, dužni smo Vas da imate pravo da Nam podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti. Na Vaš zahtev, Izdavač će Vam pružiti obaveštenje o tome na koji način se obrađuju Vaši lični podaci. Ukoliko su lični podaci netačni, na Vaš zahtev će se isti ispraviti. U tom slučaju, kao i u drugim slučajevima predviđenim važećim propisima, možete tražiti ograničenje obrade, sve u skladu sa ovim pravilima o privatnosti i zakonom. Isto tako, imate pravo da tražite i prenos Vaših podataka drugom rukovodiocu obrade, u skladu sa mogućnostima Izdavača.

Sve Vaše primedbe, naši zaposleni će ispitati, te na iste nastojati ako je moguće, odgovoriti u roku od 30 dana, pod uslovom pravne osnovanosti Vašeg zahteva. Dinamika odgovora zavisi od prirode Vašeg upita, njegove obimnosti, kao i uopšteno od količine i prirode drugih eventualnih upita. U slučaju nerazumnih, preterano detaljnih, učestalo ponavljanih i na drugi način neopravdano teških upita, Izdavaču ima pravo da Vam naplati razumnu naknadu za davanje odgovora na Vaš upit. U najizuzetnijim situacijama, Izdavač može odbiti da odgovori na Vaš upit, uz odgovarajuće obrazloženje.

Hi, How Can We Help You?