!DOCTYPE html>

Tim lekara

INTERNA
MEDICINA

Naš tim internista predvode dr Radinka Pekić  Prof. dr  Tamara Vasić. Višegodišnje iskustvo i brojna stručna priznanja i sertifikovana stručna praksa, interdisciplinarni pristup i konzilijarne konsultacije sa kolegama, pomažu u pravovremenom otkrivanju i pravilnom tretmanu i najsloženijih zdravstvenih stanja.

U našem imu specijalista interne medicine su sledeći konsultanti:
Dr Ljubomir Janković – Gastroenterolog  / Dr Jovanka Milićević – Neuropsihijatar / Dr Aleksandar Jovanović – Neurolog / Dr Dragan Koruga – Pulmolog / Dr Dragana Petrović – Hematolog  / Dr Vladimir Sakač – Nefrolog / Dr Jasna Pešić – Onkolog / Dr Borislava Nikolin – Onkolog / Dr Tisa Travica Kojadinović – Kardiolog / Dr Milan Ignjatović – Kardiolog / Dr Gordana Dželetović – endokrinolog / Dr Gorana Mitić – Hemostazeolog

Dr-Radinka-Pekic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Radinka Pekić

Lekar specijalista interne medicine
Supspecijalista kardiologije

Dr-Tamara-Vasic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Prof. dr Tamara Vasić

Lekar specijalista interne medicine
Supspecijalista pulmologije

RADIOLOGIJA

Veliko iskustvo i znanje Prof. dr Mire Govorčin i izuzetna stručnost Prof. dr Jovana Lovrenskog i dr Srdjana Mrđena, omogućavaju našim pacijentima i njihovim lekarima najpouzdaniju dijagnostiku.

U našem imu specijalista radiologije su i sledeći konsultanti:

Dr Mirko Blažić  / Dr Mihajlo Jecković / Dr Marijana Mihić / Dr Zoran Stančić / Dr Dijana Nićiforović.

Dr-Mira-Govorcin-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Prof. dr Mira Govorčin

Lekar specijalista radiologije

Dr-Jovan-Lovrenski-1-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Prof. dr Jovan Lovrenski

Lekar specijalista radiologije

Dr-Srdjan-Mrdjen-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Srđan Mrđen

Lekar specijalista radiologije

PLASTIČNA
HIRURGIJA

 

Naš ambiciozan tim za estetsku i rekonstruktivnu hirugiju aktivno prati savremene metode i preporuke standarda prihvaćenih u svetu. Njihova stručnost sertifikovana u prestižnim svetskim strukovnim asocijacijama garantuje najbolje rezultate i u veoma zahtevnim intervencijama.

Dr-Marija-Pecanac-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Marija Pećanac

Specijalista plastične
i rekonstruktivne hirurgije

Dr-Mladen-Jovanovic Tim lekara
PROF. DR MLADEN JOVANOVIĆ

Specijalista plastične
i rekonstruktivne hirurgije

OPŠTA HIRURGIJA

Naše odeljenje Opšte hirurgije vodi Prof. dr Janko Pasternak – hirurg sa velikim ugledom u stručnoj javnosti i ogromnim praktičnim iskustvom stečenim u Srbiji i inostranstvu.

U našem imu specijalista opšte hirurgije su sledeći konsultanti:

Dr Vladan Popović – Vaskularni hirurg / Dr Milan Korica – Abdominalni hirurg / Dr Vladimir Selaković – Hirurg onkolog / Dr Aleksandar Plzak – Hirurg onkolog / Dr Dragoslava Nikolin – Urolog.

Dr-Janko-Pasternak Tim lekara
PROF. DR JANKO PASTERNAK

Specijalista opšte i vaskularne hirurgije

OTORINO-
LARINGO-
LOGIJA

Dijagnostiku i lečenje bolesti uha,grla i nosa, vodi Prim. dr Karolj Čanji – stručnjak sa dugogodišnjim bogatim iskustvom i ugledom u stručnoj javnosti.

Dr-Karolj-Canji-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Prim. Dr Karolj Čanji

Lekar specijalista otorinolaringologije

GINEKOLOGIJA

Osetljivo polje Ginekologije smo poverili autoritetu dr Ljiljane Lovre – uvažena kao vrhunski stručnjak među kolegama i omiljena kao doktor među pacijentkinjama.

U timu specijalista ginekologije su dr Branislava Jakovljević i  dr Slobodana Suvačarev.

Dr-Ljiljana-Lovre Tim lekara
DR LJILJANA LOVRE ŠKRIVAN

Lekar specijalista ginekologije i akušerstva

UROLOGIJA

Za dijagnozu i lečenje uroloških bolesti i tegoba u našem timu je zadužen dr Dragan Šarac – stručnjak sa izuzetnim profesionalnim autortetom ali i nesvakidašnjom ljudskom širinom i karakterom.

Dr-Dragan-Sarac-1-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Dragan Šarac

Lekar specijalista urologije

PEDIJATRIJA

U našem pedijatrijskom timu su lekari sa velikim autoritetom medju kolegama ali i posebnom emocijom među našim najmlađim pacijentima i njihovim roditeljima – dr Rakić, dr Bratić i dr Maričić su prava podrška roditeljima u svakoj brizi za njihovu decu.

U našem imu specijalista pedijatrije su i sledeći konsultanti:

Dr Slobodanka Petrović – Pulmolog i dr Jelena Bubalo – Nefrolog.

DrSlobodankaPetrovic Tim lekara
PROF. DR SLOBODANKA PETROVIĆ

Lekar subspecijalista pedijatar pulmolog

Dr-Dusica-Rakic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Prof. dr Dušica Rakić

Lekar specijalista pedijatrije
supspecijalista kardiologije

Dr-Slobodan-Maricic-1-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Slobodan Maričić

Lekar specijalista pedijatrije

Dr-Mirjana-Bratic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Mirjana Bratić

Lekar specijalista pedijatrije

DERMATOVENEROLOGIJA

Naša poliklinika je poznata po stručnom znanju iz Dermatovenerologije i izuzetnoj ponudi  zdravstveno-kozmetskih pregleda i tretmana. Za brojne programe  iz ove oblasti zadužene su dr Mrkajić i dr Adelina Stanković Rosić zajedno sa našim stručnim konsultantima – dr Tea Kepčija Medić i dr Jasmina Jovanović Ljubičić.

Dr-Vera-Mrkajic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Vera Mrkajić

Lekar specijalista dermatovenerologije

Dr-Adelina-Rosic-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Adelina Rosić Stanković

Lekar na specijalizaciji
iz dermatovenerologije

ORTOPEDIJA

U našem imu specijalista ortopedije su dr Vlada Harhaidr Predrag Rašović.

IMUNOLOGIJA

U domenu imunologije naši klijenti mogu da se osloene na stručnost dr Melanije Vislavski, lekara specijalste alergologije.

FIZIKALNA MEDICINA

Programe iz oblasti Fizikalne medicine vodi dr Ružica Jarminac,specijalista sa višegodiđnjim iskustvom i širokim poznavanjem različitih metoda i tehnika u toj oblasti.

Dr-Ruzica-Jarminac-thegem-portfolio-metro Tim lekara
Dr Ružica Jarminac

Lekar specijalista fizikalne medicine
i rehabilitacije