• Grčkoškolska 3, 21000 Novi Sad
 • Pon - Pet 08:00 - 20:00 // Sub 08:00 - 14:00

SVE NA JEDNOM MESTU

Bez čakanja i gužvi

STRUČNI TIM

Vrhunski lekari i osoblje

STALNE AKCIJE

Popusti na preglede i tretmane
Pozovite : 021/525-261

Kardiologija

Kardiologija

Kardiologija‌ ‌Novi‌ ‌Sad‌

kardiologija pregled novi sad

Srce‌ ‌je,‌ ‌verovatno,‌ ‌i‌ ‌najbitniji‌ ‌organ‌ ‌u‌ ‌ljudskom‌ ‌telu.‌ ‌A,‌ ‌kardiologija‌ ‌je‌ ‌grana‌ ‌medicine‌ ‌koja‌ ‌se‌ ‌bavi‌ ‌se‌ ‌srcem.‌

Problemi‌ ‌sa‌ ‌srcem‌ ‌su‌ ‌izrazito‌ ‌ozbiljni.‌ ‌Otkrivanje‌ ‌srčanih‌ ‌bolesti‌ ‌u‌ ‌ranoj‌ ‌fazi‌ ‌može‌ ‌biti‌ ‌od‌ ‌presudnog‌ ‌značaja‌ ‌za‌ ‌izlečenje‌ ‌obolelog.‌ ‌Pravovremena‌ ‌i‌ ‌iznad‌ ‌svega‌ ‌tačna‌ ‌dijagnoza‌ ‌jeste‌ ‌jedini‌ ‌garant‌ ‌ozdravljenja.‌

U‌ ‌svoj‌ ‌iskrenosti,‌ ‌kardiologija‌ ‌ali‌ ‌i‌ ‌medicina‌ ‌generalno‌ ‌nisu‌ ‌magija.‌ ‌Svako‌ ‌odlaganje‌ ‌ili‌ ‌čekanje‌ ‌nakon‌ ‌primećivanja‌ ‌simptoma‌ ‌bolesti‌ ‌srca‌ ‌direktno‌ ‌smanjuje‌ ‌mogućnost‌ ‌za‌ ‌ozdravljenjem.‌

I‌ ‌tu‌ ‌sebi‌ ‌svaki‌ ‌čovek‌ ‌koji‌ ‌brine‌ ‌za‌ ‌svoje‌ ‌zdravlje‌ ‌treba‌ ‌da‌ ‌postavi‌ ‌prosto‌ ‌pitanje.‌ ‌Koliko‌ ‌mu‌ ‌je‌ ‌zaista‌ ‌stalo‌ ‌do‌ ‌zdravlja?‌

Čekaonice,‌ ‌redovi,‌ ‌liste‌ ‌čekanja,‌ ‌zakazivanja,‌ ‌gužve‌ ‌samo‌ ‌su‌ ‌neke‌ ‌od‌ ‌reči koje‌ ‌padaju‌ ‌čovek‌u ‌na‌ ‌pamet‌ ‌kada‌ ‌se‌ ‌seti‌ ‌državnih‌ ‌klinika.‌ ‌Pored‌ ‌toga,‌ ‌u‌ ‌najvećem‌ ‌broju‌ ‌slučajeva‌ ako‌ ‌simptomi‌ ‌bolesti‌ ‌nisu‌ ‌jasno‌ ‌izraženi‌ ‌doktori‌ ‌neće‌ ‌vršiti‌ ‌dalja‌ ‌istraživanja.

To‌ ‌je‌ ‌mogućnost‌ ‌koju‌ ‌možete‌ ‌da‌ ‌prihvatite.‌ ‌Opet,‌ ‌možete‌ ‌i‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌postarate‌ ‌da‌ ‌znate‌ ‌da‌ ‌je‌ ‌sve‌ ‌zaista‌ ‌u‌ ‌redu.‌

Zato‌ ‌možete‌ ‌potražiti‌ ‌privatnu‌ ‌ordinaciju. Kada‌ ‌je‌ ‌u‌ ‌pitanju‌ ‌kardiologija,‌ ‌Novi‌ ‌Sad‌ ‌ima‌ ‌Polikliniku‌ ‌Pekić‌ ‌kao‌ ‌mesto‌ ‌vrhunske‌ ‌dijagnostike‌ ‌i‌ ‌uspešnih‌ ‌tretmana.‌

Poliklinika‌ ‌Pekić‌ ‌se‌ ‌sastoji‌ ‌od‌ ‌poliklinike‌ ‌u‌ ‌Novom‌ ‌Sadu‌ ‌i‌ ‌poliklinike‌ ‌u‌ ‌Beogradu.‌ Savetujemo‌ ‌vas‌ ‌da‌ ‌nas‌ ‌pozovete‌ ‌čim‌ ‌osetite‌ ‌da‌ ‌treba‌ ‌da‌ ‌posetite‌ ‌kardiologa.‌

To ume da bude nezgodno, kao kada ljudi uzimaju lekove na svoju ruku. Najbitnije u svemu jeste da prepoznate momenat.

Kada‌ ‌je‌ ‌vreme‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌obratite‌ ‌kardiologu‌

Hajde‌ ‌da‌ ‌vas‌ ‌odmah‌ ‌rasteretimo‌ ‌strahova.‌ ‌Nije‌ ‌svaki‌ ‌bol‌ ‌u‌ ‌grudima‌ ‌razlog‌ ‌za‌ ‌posetu‌ ‌kardiologu.‌ ‌Ipak,‌ ‌postoje‌ ‌jasni‌ ‌znakovi‌ ‌koji‌ ‌se‌ ‌često‌ ‌javljaju‌ ‌zajedno ‌i‌ ‌najavljujeu ‌da‌ ‌je‌ ‌srce‌ ‌bolesno.‌

Ogroman‌ ‌problem‌ ‌sa‌ ‌ljudskim‌ ‌organizmom‌ ‌jeste‌ ‌što‌ ‌šalje‌ ‌ovakve ‌mešovite‌ ‌signale.‌ ‌Tako,‌ ‌ljudi‌ ‌pripisuju‌ ‌simptome‌ ‌nekoj‌ ‌drugoj‌ ‌bolesti,‌ ‌i‌ ‌onda‌ ‌saznaju‌ ‌da‌ ‌imaju‌ ‌bolest‌ ‌srca‌ ‌kada‌ ‌dođu‌ ‌u‌ ‌infarktno‌ ‌stanje.‌

Prema‌ ‌tome,‌ ‌pre‌ ‌nego‌ ‌što‌ ‌krenete‌ ‌u‌ ‌potragu‌ ‌za‌ ‌poliklinikom‌ ‌u‌ ‌Novom‌ ‌Sadu‌ ‌treba‌ ‌da‌ ‌znate‌ ‌da‌ ‌prepoznate‌ ‌simptome kardiovaskularnih oboljenja.

Simptomi srčanih problema

Pored‌ ‌očiglednih‌ ‌pokazatelja‌ ‌kao‌ ‌što‌ ‌su‌ ‌bol‌ ‌u‌ ‌grudima,‌ ‌postoje‌ ‌i‌ ‌drugi‌ ‌manje‌ ‌očigledni‌ ‌simptomi.‌ ‌Kardiologija‌ ‌se‌ ‌bavi‌ ‌svima,‌ ‌ali‌ ‌pacijent‌ ‌treba‌ ‌da‌ ‌ih‌ ‌na‌ ‌vreme‌ ‌prepozna.‌

Najčešći‌ ‌simptomi‌ ‌kardiovaskularnih‌ ‌problema‌ ‌su:‌

 • Bol‌ ‌u‌ ‌grudima‌ ‌ ‌
 • Visok‌ ‌krvni‌ ‌pritisak‌ ‌ ‌
 • Aritmija‌ ‌ ‌
 • Vrtoglavica‌ ‌ ‌
 • Probadanje‌ ‌ ‌
 • Gušenje‌ ‌ ‌
 • Krvarenje‌ ‌nosa‌ ‌ ‌
 • Glavobolje‌ ‌ ‌
 • Preskakanje‌ ‌srca‌ ‌
 • Oticanje‌ ‌ ‌
 • Opšta‌ ‌slabost‌ ‌

Ovde‌ ‌treba‌ ‌da‌ ‌budete‌ ‌oprezni.‌ ‌Nekolicina‌ ‌ovih‌ ‌simptoma‌ ‌ne‌ ‌moraju‌ ‌nužno‌ ‌biti‌ ‌najava‌ ‌kardiovaskularnih‌ ‌problema.‌ ‌Ali‌ ‌ukoliko‌ ‌su‌ ‌simptomi‌ ‌učestali‌ ‌treba‌ ‌da‌ ‌posetite‌ ‌kardiologa.‌

Doduše,‌ ‌pre‌ ‌simptoma‌ ‌mora‌ ‌postajati‌ ‌uzrok‌ ‌zdravstvenog‌ ‌stanja.‌ ‌I da ironija bude veća, on nije posledica nekog neverovatnog spleta okolnosti.

Uzroci srčanih problema

Prakitčna‌ ‌dijagnostika‌ ‌kardiovaskularnih‌ ‌problema‌ ‌može‌ ‌otkriti‌ ‌različite‌ ‌uzroke‌ ‌bolesti.‌ ‌Srećom,‌ ‌postoji‌ ‌osnovna‌ ‌podela‌ ‌uzroka‌ ‌srčanih‌ ‌problema.‌ ‌ ‌

 • Genetski‌ ‌-‌ ‌Bolesti‌ ‌i‌ ‌poremećaji‌ ‌srca‌ ‌koji‌ ‌se‌ ‌prenose‌ ‌porodičnom‌ ‌linijom,‌ ‌a‌ ‌za‌ ‌koje‌ ‌će‌ ‌potomci‌ ‌imati‌ ‌najviše‌ ‌predispozicija‌ ‌ ‌
 • Psihogeni‌ ‌-‌ ‌Poremećaji,‌ ‌bolesti‌ ‌i‌ ‌oštećenja‌ ‌srca‌ ‌koja‌ ‌nastaje‌ ‌usled‌ ‌psihičkih‌ ‌stanja,‌ ‌stresa,‌ ‌i‌ ‌drugih‌ ‌faktora‌ ‌koji‌ ‌nisu‌ isključivo ‌fizički‌ ‌ ‌
 • Fizički‌ ‌-‌ ‌Različita‌ ‌oštećenja‌ ‌organizma,‌ ‌kao‌ ‌posledica‌ ‌drugih‌ ‌bolesti‌ ‌ili‌ ‌generalno‌ ‌opadanja‌ ‌organizma‌ ‌ ‌
 • Životni‌ ‌-‌ ‌Možda‌ ‌i‌ ‌najbitniji‌ ‌na‌ ‌listi,‌ ‌budući‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌tiču‌ ‌isključivo‌ ‌pacijentove‌ ‌odgovornosti‌ ‌prema‌ ‌samom‌ ‌sebi.‌ ‌Svi‌ ‌poremećaji‌ ‌uzrokovani‌ ‌načinom‌ ‌životnog‌ ‌stila‌ ‌pacijenta.‌ ‌ ‌

Ono‌ ‌gde‌ ‌se‌ ‌vrhunski‌ ‌doktori‌ ‌razlikuju‌ ‌od‌ ‌amatera‌ ‌jeste‌ ‌u‌ ‌tome‌ ‌što‌ ‌umeju‌ ‌da‌ ‌prepoznaju‌ ‌uzroke‌ ‌i‌ ‌simpote‌ ‌i‌ ‌postave‌ ‌pravilnu‌ ‌dijagnozu.‌ ‌ ‌

Sve‌ ‌se‌ ‌lomi‌ ‌na‌ ‌tome.‌ ‌Prepoznavanje‌ ‌i‌ ‌dijagnoza‌ ‌bolesti‌ ‌jesu‌ ‌jedini‌ ‌garant‌ ‌za‌ ‌uspešan‌ ‌tretman.‌ ‌To‌ ‌je‌ ‌jedini‌ ‌i‌ ‌ključni‌ ‌korak‌ ‌koji‌ ‌će‌ ‌odrediti‌ ‌vaše‌ ‌zdravlje‌ ‌pa‌ ‌i‌ ‌vašu‌ ‌budućnost.‌ ‌

Na‌ ‌kraju‌ ‌krajeva,‌ ‌ukoliko‌ ‌imate‌ ‌simptome‌ ‌ne‌ ‌treba‌ ‌da‌ ‌očajavate. Kardiologija‌ ‌je‌ ‌krajnje‌ ‌napredna‌ ‌i‌ ‌omogućava‌ ‌tačno‌ ‌poznavanje‌ ‌poremećaja‌ ‌i‌ ‌bolesti‌ ‌srca.‌ ‌

Najčešći kardiološki problemi

Kardiovaskularne‌ ‌bolesti,‌ ‌ili‌ ‌uprošteno‌ ‌bolesti‌ ‌srca,‌ ‌predstavljaju‌ ‌niz‌ ‌poremećaja‌ ‌vezane‌ ‌za‌ ‌srce.‌ ‌Njih‌ ‌ima‌ ‌mnogo,‌ ‌pa‌ ‌da‌ ‌ne‌ ‌bismo‌ ‌ulazili‌ ‌u‌ ‌svaki ‌pojedinačno,‌ ‌izložićemo‌ ‌ih‌ ‌ovde.‌ Najčešći‌ ‌poremećaji,‌ ‌bolesti,‌ ‌i‌ ‌oštećenja‌ ‌srca‌ ‌su:‌ ‌ ‌

 • Aritmija‌ ‌ ‌
 • Bolesti‌ ‌aorte‌ ‌(Marfanov‌ ‌sindrom)‌ ‌
 • Sužavanje‌ ‌arterija‌ ‌ ‌
 • Tromboza‌ ‌ ‌
 • Srčani‌ ‌udar‌ ‌ ‌
 • Opadanje‌ ‌rada‌ ‌srca‌ ‌ ‌
 • Kardiomiopatija‌ ‌ ‌
 • Infarkt‌ ‌ ‌
 • Angina‌ ‌Pectoris‌ ‌
 • Aortna‌ ‌stenoza‌ ‌
 • Srčana insufiencija

Ovo‌ ‌su‌ ‌samo‌ ‌najčešći‌ ‌karidološki‌ ‌problemi‌ ‌sa‌ ‌kojima‌ ‌se‌ ‌ljudi‌ ‌susreću.‌ ‌Neki‌ ‌od‌ ‌ovih‌ ‌poremećaja‌ ‌mogu‌ ‌se‌ ‌prepoznati‌ ‌i‌ ‌primetiti‌ ‌u‌ ‌samom‌ ‌početku.‌ ‌Nažalost,‌ ‌neki‌ ‌dolaze‌ ‌na‌ ‌kraju‌ ‌kada‌ ‌je‌ ‌šteta‌ ‌već‌ ‌načinjena,‌ ‌srce‌ ‌oštećeno,‌ ‌i‌ ‌lečenje‌ ‌otežano.‌ ‌

Kada‌ ‌sumnja‌ ‌postoji,‌ ‌onda‌ ‌je‌ ‌najbitnije‌ ‌otkloniti.‌ ‌To‌ ‌ne‌ ‌znači‌ ‌konstatnu‌ ‌paranoju‌ ‌oko‌ ‌vašeg‌ ‌zdravstvenog‌ ‌stanja.‌ ‌Ali,‌ ‌ozbiljan‌ ‌kardiološki‌ ‌pregled‌ ‌će‌ ‌vam‌ ‌omogućiti‌ ‌da‌ ‌znate‌ ‌u‌ ‌kakvom‌ ‌je‌ ‌stanju‌ ‌vaše‌ ‌zdravlje.‌ ‌

Dijagnostika Poliklinike Pekić

U‌ ‌redu,‌ ‌pre‌ ‌nego‌ ‌što‌ ‌krenete‌ ‌da‌ ‌paničite‌ ‌i‌ ‌razmišljate‌ ‌da‌ ‌li‌ ‌imate‌ ‌neku‌ ‌od‌ ‌pomenutih‌ ‌poremećaja‌ ‌i‌ ‌bolesti,‌ ‌postavite‌ ‌jedno‌ ‌bolje‌ ‌pitanje.‌ ‌ ‌

Da‌ ‌li‌ ‌imate‌ ‌odgovarajućeg‌ ‌kardiologa?‌ ‌ ‌

Naravno,‌ ‌jedan‌ ‌se‌ ‌nalazi‌ ‌u‌ ‌vašoj‌ ‌najbližoj‌ ‌bolnici.‌ ‌Ali,‌ ‌vi‌ ‌možda‌ ‌želite‌ ‌preciznu‌ ‌dijagnozu,‌ ‌koja‌ ‌će‌ ‌vam‌ ‌dati‌ ‌tačan‌ ‌uvid‌ ‌u‌ ‌zdravstveno‌ ‌stanje,‌ ‌i‌ ‌omogućiti‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌na‌ ‌vreme‌ ‌lečite.‌ ‌

Pritom,‌ ‌želite‌ ‌da‌ ‌izbegnete‌ ‌čekanje,‌ ‌redove,‌ ‌i‌ ‌otklonite‌ ‌sve‌ ‌sumnje‌ ‌odmah.‌ ‌I‌ ‌kada‌ ‌vas‌ ‌pregledaju‌ ‌naši‌ ‌stručnjaci,‌ ‌odete‌ ‌kući‌ ‌znajući‌ ‌tačno‌ ‌na‌ ‌čemu‌ ‌ste‌ ‌i‌ ‌kako‌ ‌da‌ ‌rešite‌ ‌to.‌ ‌ ‌ Ukoliko‌ ‌sebe‌ ‌pronalizite‌ ‌u‌ ‌ovom‌ ‌opisu‌ ‌onda‌ ‌se‌ ‌možete‌ ‌javiti‌ ‌u‌ ‌Polikliniku‌ ‌Pekić.‌ ‌ ‌

Nudimo‌ ‌sledeće‌ ‌usluge:‌ ‌ ‌

 • Kardiološki‌ ‌pregled‌ ‌ ‌
 • 24h‌ ‌holter‌ ‌EKG‌ ‌ ‌
 • 24h‌ ‌holter‌ ‌krvnog‌ ‌pritiska‌ ‌
 • Preoperativna‌ ‌priprema‌ ‌
 • Procena‌ ‌sposobnosti‌ ‌ ‌

Možete‌ ‌nas‌ ‌pozvati‌ ‌na‌ ‌021/525-261 ‌ili‌ ‌065/48-47-000 ‌i‌ ‌zakazati‌ ‌pregled.‌ ‌ ‌

U‌ ‌Poliklinici‌ ‌Pekić‌ ‌sačekaće‌ ‌vas‌ ‌Doktorka‌ ‌Pekić‌ ‌i ‌zajedno‌ ‌sa‌ ‌drugim‌ ‌osobljem,‌ ‌oni ‌će‌ ‌vam‌ ‌dijagnostifikovati‌ ‌zdravstveno‌ ‌stanje,‌ ‌poremećaje‌ ‌koje‌ ‌imate,‌ ‌ali‌ ‌i‌ ‌otkriti‌ ‌način‌ ‌kako‌ ‌da‌ ‌ih‌ ‌tretirate.‌ ‌ ‌

Služe‌ ‌se‌ ‌najsavremenijom‌ ‌opremom‌ ‌da‌ ‌bi‌ ‌dobili‌ ‌precizne‌ ‌rezultate,‌ ‌anamneze‌ ‌i‌ ‌dijagnoze,‌ ‌i‌ ‌time‌ ‌omogućili‌ ‌oporavak‌ ‌pacijenata.‌ ‌Pored‌ ‌toga,‌ ‌rade‌ ‌i‌ ‌monitoring‌ ‌ili‌ ‌praćenje,‌ ‌kao‌ ‌i‌ ‌medicinsko‌ ‌savetovanje.‌ ‌ ‌

Sve‌ ‌to‌ ‌u‌ ‌svrhu‌ ‌toga‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌popravi‌ ‌vaše‌ ‌kardiološko‌ ‌stanje.‌ ‌Sada,‌ ‌možete‌ ‌zakazati‌ ‌pregled‌ ‌na‌ ‌dugme‌ ‌ispod‌ ‌ili‌ ‌opredeliti‌ ‌se‌ ‌za‌ ‌neku‌ ‌od‌ ‌od‌ ‌pojedinačnih‌ ‌usluga.‌ ‌ ‌

Kardiološki pregled

Kardiološki‌ ‌pregled‌ ‌predstavlja‌ ‌najobuhvatniji‌ ‌pregled‌ ‌srca‌ ‌koji‌ ‌imamo‌ ‌u‌ ‌ponudi.‌ ‌Za‌ ‌ovu‌ ‌uslugu‌ ‌se‌ ‌najčešće‌ ‌javljaju‌ ‌ljudi‌ ‌koji‌ ‌imaju‌ ‌bolove‌ ‌u‌ ‌grudima‌ ‌ili‌ ‌generalno‌ ‌sumnje‌ ‌u‌ ‌zdravlje‌ ‌sopstvenog‌ ‌srca.‌ ‌ ‌

Tokom‌ ‌ovog,‌ ‌sveobuhvatnog‌ ‌pregleda‌ ‌lekari‌ ‌će‌ ‌analizirati‌ ‌sve‌ ‌dostupne‌ ‌podatke.‌ ‌Dakle,‌ ‌prvo‌ ‌će‌ ‌pogledati‌ ‌vašu‌ ‌istoriju‌ ‌bolesti,‌ ‌zatim‌ ‌vaše‌ ‌telesne‌ ‌proporcije,‌ ‌a‌ ‌onda‌ ‌pregledati‌ ‌i‌ ‌grudni‌ ‌koš.‌ ‌Pored‌ ‌toga,‌ ‌najverovatnije‌ ‌ćete‌ ‌raditi‌ ‌holter‌ ‌srca,‌ ‌meriti‌ ‌krvni‌ ‌pritisak,‌ ‌i‌ ‌uraditi‌ ‌ultrazvučni‌ ‌pregled‌ ‌srca.‌ ‌ ‌

Odatle,‌ ‌dobićete‌ ‌dijagnozu‌ ‌gde‌ ‌ćete‌ ‌biti‌ ‌upućeni‌ ‌kod‌ ‌nekog‌ ‌drugog‌ ‌specijaliste‌ ‌na‌ ‌klinici,‌ ‌ili‌ ‌ostati‌ ‌tu‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌lečite.‌ ‌

holter srca

24h Holter EKG

Holter‌ ‌EKG-a‌ ‌služi‌ ‌za‌ ‌kontinuinarno,‌ ‌24h‌ ‌praćenje‌ ‌i‌ ‌snimanje‌ ‌električnih‌ ‌signala‌ ‌iz‌ ‌srca.‌ ‌Elektrode‌ ‌se‌ ‌pričvršćuju‌ ‌za‌ ‌grudni‌ ‌koš,‌ ‌odakle‌ ‌šalju‌ ‌signale,‌ ‌a‌ ‌sam‌ ‌uređaj‌ ‌se‌ ‌pričvršćuje‌ ‌za‌ ‌pojas.‌ ‌ ‌

Tokom‌ ‌24‌ ‌časa‌ ‌holter‌ ‌pradi‌ ‌komplet‌ ‌rada‌ ‌srca.‌ ‌Nekada‌ ‌je‌ ‌potrebno‌ ‌voditi‌ ‌“dnevnik”,‌ ‌ili‌ ‌makar‌ ‌pratiti‌ ‌šta‌ ‌se‌ ‌dešavalo‌ ‌tokom‌ ‌tog‌ ‌dana.‌ ‌Nakon‌ ‌toga,‌ ‌dobijate‌ ‌komplet‌ ‌rezultate‌ ‌vašeg‌ ‌srčanog‌ ‌rada.‌ ‌ ‌

Nakon‌ ‌toga,‌ ‌ustanovljava‌ ‌se‌ ‌dijagnoza,‌ ‌i‌ ‌određuju‌ ‌se‌ ‌dalje‌ ‌metode‌ ‌lečenja.‌

24h Holter Krvnog pritiska

Najpouzdanija‌ ‌dijagnoza‌ ‌hipertenzije.‌ ‌Jednodnevno‌ ‌i‌ ‌jednokratno‌ ‌merenje‌ ‌krvnog‌ ‌pritiska.‌ ‌Ovaj‌ ‌holter‌ ‌daje‌ ‌kompletne‌ ‌rezultate‌ ‌za‌ ‌sve‌ ‌vrste‌ ‌pritiska,‌ ‌pogotvo‌ ‌arterijskog.‌ ‌ ‌Pritisak s‌e‌ ‌meri‌ ‌tokom‌ ‌celog‌ ‌dana.‌ ‌Nekada‌ ‌je‌ ‌neophodno‌ ‌praviti‌ ‌“dnevnik”,‌ ‌ili‌ ‌makar‌ ‌pratiti‌ ‌šta‌ ‌s‌e‌ ‌tokom‌ ‌dana‌ ‌dešavalo.‌ ‌ ‌

Nakon‌ ‌toga,‌ ‌sledi‌ ‌čitanje‌ ‌rezultata‌ ‌i‌ ‌utvrđivanje‌ ‌daljih‌ ‌dijagnoza.‌

Preoperativna priprema

Preoperativna‌ ‌priprema‌ ‌je‌ ‌ustvari‌ ‌pregled‌ ‌srca‌ ‌i‌ ‌otkrivanje‌ ‌mogućnosti‌ ‌za‌ ‌druge‌ ‌operacije.‌ ‌Ovo‌ ‌je‌ ‌neophodno‌ ‌jer‌ ‌kardiovaskularne‌ ‌komplikacije‌ ‌predstavljaju‌ ‌najčešći‌ uzrok‌ ‌smrtnosti‌ ‌kod‌ ‌operacija‌ ‌koje‌ ‌nemaju‌ ‌veze‌ ‌sa‌ ‌srcem.‌ ‌ ‌

Cilj‌ ‌pregleda‌ ‌jeste‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌napravi‌ ‌procena‌ ‌rizika‌ ‌za‌ ‌potrebe‌ ‌operacije,‌ ‌tako‌ ‌što‌ ‌će‌ ‌se‌ ‌utvrditi‌ ‌da‌ ‌li‌ ‌pacijent‌ ‌ima‌ ‌određene‌ ‌zdravstvene‌ ‌probleme.‌ ‌Nakon‌ ‌toga,‌ ‌utvrđuje‌ ‌se‌ ‌sposobnost‌ ‌pacijenta‌ ‌za‌ ‌operaciju‌ ‌u‌ ‌opštoj‌ ‌anesteziji.‌

Procena sposobnosti za bavljenje sportom

Procena‌ ‌sposobnosti‌ ‌za‌ ‌bavljenje‌ ‌sportom‌ ‌je‌ ‌naša‌ ‌izrazito‌ ‌popularna‌ ‌usluga.‌ ‌Kako‌ ‌sve‌ ‌više‌ ‌mladih‌ ‌žele‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌profesionalno‌ ‌bave‌ ‌sportom,‌ ‌zdravo‌ ‌srce‌ ‌je‌ ‌jedini‌ ‌preduslov‌ ‌tome.‌ ‌ ‌

Kod‌ ‌nas,‌ ‌nakon‌ ‌brojnih‌ ‌pretraga,‌ ‌dobićete‌ ‌dijagnozu‌ ‌ili‌ ‌potvrdu‌ ‌da‌ ‌možete‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌bavite‌ ‌sportom.‌

Zakažite kardiološki pregled

Za sve informacije vezane za akcije i cene pregleda možete nas kontaktirati. Ono što je sigurno jeste da vas kod nas čeka vrhunska usluga interne medicine i kardiološke dijagnostike. Kod nas možete dobiti:

 • ultrazvuk srca
 • test opterećenja
 • interne medicina
 • sportska medicina
 • dopler karotida
 • kardiološki pregled
 • pregled srca
 • snimanje srca
 • merenje krvnog pritiska
 • laboratorijske analize

Zato, ukoliko želite da osigurate zdravlje vaših bližnjih ili sebe kontaktirajte nas na 021/525-261 i zakažite pregled u Novom Sadu.

Hi, How Can We Help You?