!DOCTYPE html>

ZDRAVLJE

KARDIOLOGIJA

Savremena kardiološka dijagnostika danas uz EKG , pregled, ehokardiografiju podrazumeva i test opterećenja. Klinička i ambulantna upotreba testa je u sklopu tačne dijagnostike postojanja ili težine nekog kardiološkog oboljenja.