!DOCTYPE html>

ZDRAVLJE

PEDIJATRIJA

Naš tim pedijatara je posvećen brojnim aspektima brige o zdravlju dece. Sem specijalističkih pregleda i lečenja, pružamo stručnu savetodavnu pomoć roditeljima kako u lečenju tako i u svim fazama podizanja potomstva.