!DOCTYPE html>

ZDRAVLJE

Sistematski pregledi - individualni paket

Budite odgovorni prema sebi!
Brinite o vašem zdravlju, jer je to ono što je najvažnije za vaše najmilije!

Cena – 12.000 dinara

Pregled za žene obuhvata:

 • laboratorijske analize krvi i urina – KKS, SE ŠUK, lipidni status, urea, kretinin, AST, ALT, bilirubin, amilaze u serumu
 • hormoni štitne žlezde – T3, T4, TSH
 • UZ srca  + EKG, merenje TA
 • UZ abdomena
 • UZ dojki
 • ginekološki pregled (ultrazvuk, papanikolau, vaginalni sekret,kolposkopija)
 • završni internistički pregled sa analizom rezultata i preporukama
NAPOMENA:
Ukoliko rezultati ukažu na nepravilnosti u radu štitne žlezde, neophodno je uključiti još dva pregleda:
 • UZ štitne žlezde – 2.500 dinara
 • pregled endokrinologa – 3.500 dinara

Pregled za muškarce obuhvata:

 • laboratorijske analize krvi i urina – KKS, SE ŠUK, lipidni status, urea, kretinin, AST, ALT, bilirubin, amilaze u serumu
 • UZ srca  + EKG, merenje TA
 • UZ abdomena – sa merenjem prostate i rezidualnog urina
 • urološki pregled
 • specijalistički pregled po izboru
 • završni internistički pregled sa analizom rezultata i preporukama
NAPOMENA:  
Pregled alternativno može da sadrži i:
 • kompjuterizovanu dermoskopiju – snimanje svih sumnjivih mladeža – 3.500 dinara
 • dopler krvnih sudova vrata – dopler karotida i TCD sliva – 3.500 dinara