!DOCTYPE html>

ZDRAVLJE

ULTRAZVUK

Ultrazvučni pregled je bezbolan metod pregleda unutrašnjih organa. Zvučnim talasima visoke frekvencije koji prolaze kroz različita tkiva i organe, i omogućavaju lekaru da pouzdano pregleda stanje tkiva i krvotoka.

DOPLER

Kolor dopler krvnih sudova omogućava prikaz  karakteristika toka krvi u srcu i krvnim sudovima.

Omogućava brzu dijagnostiku rizičnih stanja koja mogu da dovedu do moždanog udara i bolesti koronarnih arterija koje zahtevaju hitne intervencije.

PEDIJATRIJA