Poremećaji srčanog ritma kod dece

football-412059_1280

Poremećaji srčanog ritma kod dece, uključujući i razne vrste aritmija, vrlo su česti kod dece, a posebno kod dece koja se aktivno bave sportom. Mogu biti povezane sa srčanim manama, ali se mogu javiti i kod „normalnog“ srca. Poremećaji ritma se mogu javiti i bez drugih organskih mana. Različit je pristup i lečenje ukoliko uz poremećaj ritma postoji i neko drugo srčano oboljenje.

ZA BRZU ORIJENTACIJU

uzrast – godine

normalne vrednosti pulsa
adolescenti 60-100/min
deca 120-140/min
sportisti < 50/ min

 

Poremećaji ritma i poremećaji  sprovođenja:

  1.  Respiratorna aritmija je fiziološka pojava kod dece
  2.  Većina poremećaja ritma (tahikardije, bradikardije, ekstrasistole ili poremećaji sprovođenja) kod dece su srećom bez patološkog supstrata.
  3.  Neki  poremećaji ritma  mogu biti posledica  ozbiljnijeg oboljenje te se moraju detaljno ispitati po predviđenom protokolu uz  obavezan:
  •  24h Holter monitoring EKG
  •  i test opterećenja

Naporom mogu biti izazvane ventrikularne ekstrasistole koje mogu dovesti do ozbiljnih poremećaja ritma pa čak i smrti.

Dete treba  detaljno kardiološki ispitivati kod:

  1. Preteranog zamaranja
  2. Vrtoglavice, sinkope u naporu
  3. Bola u grudima u naporu
  4. Nedostataka vazduha u naporu