ZDRAVLJE

Kardiologija Beograd

Kardiologija je verovatno‌ ‌najbitnija‌ ‌disciplina‌ ‌medicine‌.‌ ‌Beograd‌ ‌nudi‌ ‌širok‌ ‌izbor‌ ‌kako‌ ‌državnih‌ ‌tako‌ ‌i‌ ‌privatnih‌ ‌opcija‌ ‌gde‌ ‌možete‌ ‌potražiti‌ ‌usluge‌ ‌kardiologije.‌ ‌Međutim,‌ ‌baš‌ ‌tu‌ ‌počinju‌ ‌problemi‌ ‌u‌ ‌pronalaženju‌ ‌kardiologa.‌ ‌Naravno,‌ ‌možete‌ ‌se‌ ‌prepusti‌ ‌milosti‌ ‌i‌ ‌nemilosti‌ ‌državnih‌ ‌lekara‌ ‌i‌ ‌institucija.‌ ‌Možete‌ ‌čekati‌ ‌u‌ ‌redovima,‌ ‌čekati‌ ‌vaš‌ ‌datum,‌ ‌čekati‌ ‌rezultate‌ ‌nedeljama.‌ ‌Ili,‌ ‌možda‌ ‌možete‌ ‌da‌ ‌nađete‌ ‌adekvatnije‌ ‌i‌ ‌bolje‌ ‌rešenje‌ ‌u‌ ‌vidu‌ ‌privatne‌ ‌poliklinike.‌ 

 

Pogotovo‌ ‌u‌ ‌Beogradu,‌ ‌broj‌ ‌privatnih‌ ‌klinika‌ ‌i‌ ‌poliklinika‌ ‌je‌ ‌ogroman.‌ ‌Pronalaženje‌ ‌one‌ ‌koja‌ ‌odgovara‌ ‌vama‌ ‌ne‌ ‌samo‌ ‌u‌ ‌kvalitetu‌ ‌usluge‌ ‌nego‌ ‌i‌ ‌u‌ ‌ceni‌ ‌može‌ ‌biti‌ ‌zaista‌ ‌težak‌ ‌zadatak.‌ ‌ ‌

 

Srećom,‌ ‌kada‌ ‌je‌ ‌odlazak‌ ‌kod‌ ‌kardiologa‌ ‌u‌ ‌pitanju,‌ ‌malo‌ ‌ko‌ ‌može‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌poredi‌ ‌sa‌ ‌Poliklinikom‌ ‌Pekić.‌ ‌Poliklinika‌ ‌ima‌ ‌svoje‌ ‌sedište‌ ‌u‌ ‌Beogradu,‌ ‌ali‌ ‌takođe‌ ‌postoji‌ ‌i‌ ‌poliklinika‌ ‌u‌ ‌Novom‌ ‌Sadu.‌ ‌ ‌

 

Ipak,‌ ‌pre‌ ‌odlučivanja‌ ‌za‌ ‌bilo‌ ‌koju‌ ‌ustanovu,‌ ‌neophodno‌ ‌je‌ ‌znati‌ ‌kada‌ ‌je‌ ‌trenutak‌ ‌da‌ ‌potražite‌ ‌kardiologa‌ ‌uopšte.

Kada je vreme da se obratite kardiologu

Postoji‌ ‌mnogo‌ ‌razloga‌ ‌zbog‌ ‌kojih‌ ‌treba‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌javite‌ ‌kardiologu.‌ ‌Ali,‌ ‌pre‌ ‌nego‌ ‌što‌ ‌se‌ ‌uhvatite‌ ‌za‌ ‌telefon‌ ‌i‌ ‌pozovete‌ ‌našu‌ ‌ordinaciju‌ ‌na‌ ‌011/409-03-83 ‌stanite‌ ‌na‌ ‌trenutak.‌ ‌

 

Morate‌ ‌da‌ ‌znate‌ ‌da‌ ‌ljudski‌ ‌organizam‌ ‌šalje‌ ‌mešovite‌ ‌signale‌ ‌kada‌ ‌je‌ ‌oštećen. ‌Kada‌ ‌je‌ ‌jedan‌ ‌organ‌ ‌oštećen,‌ ‌on‌ ‌nužno‌ ‌neće‌ ‌“boleti”.‌ ‌Tačnije,‌ ‌on‌ ‌neće‌ ‌boleti‌ ‌kako‌ ‌nas‌ ‌boli‌ ‌prst‌ ‌kada‌ ‌se‌ ‌povredimo.‌ ‌

 

Da‌ ‌budemo‌ ‌precizniji,‌ ‌neće‌ ‌vas‌ ‌boleti‌ ‌leva‌ ‌strana‌ ‌grudi‌ ‌dok‌ ‌ne‌ ‌odete‌ ‌kod‌ ‌kardiologa.‌

 

Naprotiv,‌ ‌postoje‌ ‌određeni‌ ‌simptomi‌ ‌koje‌ ‌bi‌ ‌trebalo ‌da‌ ‌prepoznate‌ ‌kao‌ ‌signal‌ ‌da‌ ‌posetite‌ ‌kardiologa.‌

 

Simptomi srčanih problema

Pored‌ ‌očiglednih‌ ‌pokazatelja‌ ‌kao‌ ‌što‌ ‌su‌ ‌bol‌ ‌u‌ ‌grudima,‌ ‌postoje‌ ‌i‌ ‌drugi‌ ‌manje‌ ‌očigledni‌ ‌simptomi.‌ ‌Kardiologija‌ ‌se‌ ‌bavi‌ ‌svima,‌ ‌ali‌ ‌posao‌ ‌pacijenta‌ ‌jeste‌ ‌da‌ ‌ih‌ ‌na‌ ‌vreme‌ ‌prepozna.‌ ‌Tako,‌ ‌smanjuje‌ ‌se‌ ‌mogućnost‌ ‌od‌ ‌oštećenja‌ ‌čitavog‌ ‌tela‌ ‌i‌ ‌ranije‌ ‌se‌ ‌može‌ ‌početi‌ ‌tretman.‌ ‌ ‌

 ‌

Najčešći‌ ‌simptomi‌ ‌kardiovaskularnih‌ ‌problema‌ ‌su:‌ ‌ ‌

 • Bol‌ ‌u‌ ‌grudima‌ ‌ ‌
 • Visok‌ ‌krvni‌ ‌pritisak‌ ‌ ‌
 • Aritmija‌ ‌ ‌
 • Vrtoglavica‌ ‌ ‌
 • Probadanje‌ ‌ ‌
 • Gušenje‌ ‌ ‌
 • Krvarenje‌ ‌nosa‌ ‌ ‌
 • Glavobolje‌ ‌ ‌
 • Preskakanje‌ ‌srca‌ ‌
 • Oticanje‌ ‌ ‌
 • Opšta‌ ‌slabost‌ ‌

 ‌

Ovde‌ ‌morate‌ ‌da‌ ‌budete‌ ‌oprezni.‌ ‌Nekolicina‌ ‌ovih‌ ‌simptoma‌ ‌mogu‌ ‌biti‌ ‌i‌ ‌simptomi‌ ‌drugih‌ ‌bolesti.‌ ‌Međutim,‌ ‌ako‌ ‌vas‌ ‌probada‌ u grudima ‌i‌ ‌imate‌ visok ‌krvni‌ ‌pritisak,‌ ‌onda‌ ‌se‌ ‌sigurno‌ ‌možete‌ ‌javiti‌ ‌kardiologu.‌ ‌ ‌

 ‌

Ali,‌ ‌čak‌ ‌i‌ ‌pre‌ ‌toga,‌ ‌neke‌ ‌stvari‌ ‌u‌ ‌vezi‌ ‌vašeg‌ ‌zdravlja‌ ‌su‌ ‌predvidive.‌ ‌Iako‌ ‌simptomi‌ ‌mogu‌ ‌biti‌ ‌varljivi,‌ ‌uzroci‌ ‌srčanih‌ ‌i‌ ‌kardiovaskularnih‌ ‌poremećaja‌ ‌uvek‌ ‌ostaju‌ isti.‌

Uzroci srčanih problema

U razgovoru sa stručnjacima, mogli bi da dođemo do nebrojeno mnogo uzroka srčanih bolesti. ‌Ipak,‌ ‌osnovne‌ ‌uzroke‌ ‌srčanih‌ ‌problema‌ ‌možemo‌ ‌podeliti‌ ‌na‌ ‌sledeći‌ ‌način:‌ ‌ ‌

 ‌

 • Genetski‌ ‌-‌ ‌Bolesti‌ ‌i‌ ‌poremećaji‌ ‌srca‌ ‌koji‌ ‌se‌ ‌prenose‌ ‌porodičnom‌ ‌linijom,‌ ‌a‌ ‌za‌ ‌koje‌ ‌će‌ ‌potomci‌ ‌imati‌ ‌najviše‌ ‌predispozicija‌ ‌ ‌
 • Psihogeni‌ ‌-‌ ‌Poremećaji,‌ ‌bolesti‌ ‌i‌ ‌oštećenja‌ ‌srca‌ ‌koja‌ ‌nastaje‌ ‌usled‌ ‌psihičkih‌ ‌stanja,‌ ‌stresa,‌ ‌i‌ ‌drugih‌ ‌faktora‌ ‌koji‌ ‌nisu‌ ‌puko‌ ‌fizički‌ ‌ ‌
 • Fizički‌ ‌-‌ ‌Različita‌ ‌oštećenja‌ ‌organizma,‌ ‌kao‌ ‌posledica‌ ‌drugih‌ ‌bolesti‌ ‌ili‌ ‌generalno‌ ‌opadanja‌ ‌organizma‌ ‌ ‌
 • Životni‌ ‌-‌ ‌Možda‌ ‌i‌ ‌najbitniji‌ ‌na‌ ‌listi,‌ ‌budući‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌tiču‌ ‌isključivo‌ ‌pacijentove‌ ‌odgovornosti‌ ‌prema‌ ‌samom‌ ‌sebi.‌ ‌Svi‌ ‌poremećaji‌ ‌uzrokovani‌ ‌načinom‌ ‌životnog‌ ‌stila‌ ‌pacijenta.‌ ‌ ‌

 ‌

Čitava mogućnost ozdravljenja zavisi od toga da li će doktor na vreme prepoznati uzroke i simptome. Pravilno poznavanje i jednih i drugih vodi do pravilne dijagnoze. Tako, mogu se tretirati i najteži kardiovaskularni poremećaji.

 

Ipak, treba biti realan i uvideti da samo mali broj ljudi odlazi na prevremene i preventivne preglede. Ali, kako je prevencija srčanih bolesti jako bitna, ona postaje još bitnija kada vidite koji su to najčešći srčani problemi.

Najčešći kardiološki problemi

Nažalost, postoji veliki broj bolesti i poremećaja koji opgađaju srce. Kako ‌njih‌ ‌ima‌ ‌mnogo,‌ nećemo izlagati svaki pojedinačno, već ćemo ih samo izložiti ovde.‌ ‌ ‌

 ‌

Najčešći‌ ‌poremećaji,‌ ‌bolesti,‌ ‌i‌ ‌oštećenja‌ ‌srca‌ ‌su:‌ ‌ ‌

 • Aritmija‌ ‌ ‌
 • Bolesti‌ ‌aorte‌ ‌(Marfanov‌ ‌sindrom)‌ ‌
 • Sužavanje‌ ‌arterija‌ ‌ ‌
 • Tromboza‌ ‌ ‌
 • Srčani‌ ‌udar‌ ‌ ‌
 • Opadanje‌ ‌rada‌ ‌srca‌ ‌ ‌
 • Kardiomiopatija‌ ‌ ‌
 • Infarkt‌ ‌ ‌
 • Angina‌ ‌Pectoris‌ ‌
 • Aortna‌ ‌stenoza‌ ‌
 • Srčana insufiencija

 ‌

Ovo‌ ‌su‌ ‌samo‌ ‌najčešći‌ ‌karidološki‌ ‌problemi‌ ‌sa‌ ‌kojima‌ ‌se‌ ‌ljudi‌ ‌susreću.‌ ‌Neki‌ ‌od‌ ‌ovih‌ ‌poremećaja‌ ‌mogu‌ ‌se‌ ‌prepoznati‌ ‌i‌ ‌primetiti‌ ‌u‌ ‌samom‌ ‌početku.‌ ‌Nažalost,‌ ‌neki‌ ‌dolaze‌ ‌na‌ ‌kraju‌ ‌kada‌ ‌je‌ ‌šteta‌ ‌već‌ ‌načinjena,‌ ‌srce‌ ‌oštećeno,‌ ‌i‌ ‌lećenje‌ ‌otežano.‌ ‌

 ‌

Kada‌ ‌sumnja‌ ‌postoji,‌ ‌onda‌ ‌je‌ ‌najbitnije‌ ‌otkloniti.‌ ‌To‌ ‌ne‌ ‌znači‌ ‌konstatnu‌ ‌paranoju‌ ‌oko‌ ‌vašeg‌ ‌zdravstvenog‌ ‌stanja.‌ ‌Ali,‌ ‌ozbiljan‌ ‌kardiološki‌ ‌pregled‌ ‌će‌ ‌vam‌ ‌omogućiti‌ ‌da‌ ‌znate‌ ‌u‌ ‌kakvom‌ ‌je‌ ‌stanju‌ ‌vaše‌ ‌zdravlje.‌

Dijagnostika Poliklinike Pekić

ČItanje svega ovoga može biti pomalo uznemirajuće. Iako nemate očigledne simptome, kada vidite šta je i kako je, odmah biste pozvali kardiologa. Ali, pre nego što to uradite, morate da se zapitate sledeće.  

 

Da li znate odgovarajuću polikliniku ili odgovarajućeg kardiologa?  

 

Beograd je prestonica Srbije. Logično, redovi čekanja, liste čekanja, redovi u bolnicama, ordinacijama, kod specijalista, uvek su predugački. Ali, kada je srce u pitanju, onda nema vremena za čekanje.

 

Pritom, želite da rešite sve vaše neudomice sa potpuno tačnom  dijagnozom i tretmanom koji će vas vratiti u zdravlje. I uz to, želite da znate da sve što ćete platiti će se isplatiti u vidu vašeg zdravstvenog stanja.

 

Ukoliko sebe pronalizite u ovom opisu onda se možete javiti u Polikliniku Pekić.  

 

Nudimo sledeće usluge:  

 

 • Kardiološki pregled  
 • 24h holter EKG  
 • 24h holter krvnog pritiska 
 • Preoperativna priprema 
 • Procena sposobnosti  

 

U Poliklinici Pekić sačekaće vas tim kardiologa i specijalista interne medicine. Zajedno, uradiće sve analize da se ustanovi dijagnoza i započne lečenje.

 

Služe se najsavremenijom opremom da bi dobili precizne rezultate, anamneze i dijagnoze, i time omogućili oporavak pacijenata. Pored toga, rade i monitoring ili praćenje, kao i medicinsko savetovanje. Kardiologija, Beograd kada je u pitanju nema precizniju ponudu od Poliklinike Pekić

Sve‌ ‌to‌ ‌u‌ ‌svrhu‌ ‌toga‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌popravi‌ ‌vaše‌ ‌kardiološko‌ ‌stanje.‌ ‌Sada,‌ ‌možete‌ ‌zakazati‌ ‌pregled‌ ‌na‌ ‌dugme‌ ‌ispod‌ ‌ili‌ ‌opredeliti‌ ‌se‌ ‌za‌ ‌neku‌ ‌od‌ ‌od‌ ‌pojedinačnih‌ ‌usluga.‌ ‌ ‌

Pregled možete zakazati pozovim na broj 011/409-03-83 ili 065/ 804-08-50.

Kardiološki pregled

Kardiološki‌ ‌pregled‌ ‌predstavlja‌ ‌najobuhvatniji‌ ‌pregled‌ ‌srca‌ ‌koji‌ ‌imamo‌ ‌u‌ ‌ponudi.‌ ‌Za‌ ‌ovu‌ ‌uslugu‌ ‌se‌ ‌najčešće‌ ‌javljaju‌ ‌ljudi‌ ‌koji‌ ‌imaju‌ ‌bolove‌ ‌u‌ ‌grudima‌ ‌ili‌ ‌generalno‌ ‌sumnje‌ ‌u‌ ‌zdravlje‌ ‌sopstvenog‌ ‌srca.‌ ‌ ‌

 ‌

Tokom‌ ‌ovog,‌ ‌sveobuhvatnog‌ ‌pregleda‌ ‌lekari‌ ‌će‌ ‌analizirati‌ ‌sve‌ ‌dostupne‌ ‌podatke.‌ ‌Dakle,‌ ‌prvo‌ ‌će‌ ‌pogledati‌ ‌vašu‌ ‌istoriju‌ ‌bolesti,‌ ‌zatim‌ ‌vaše‌ ‌telesne‌ ‌proporcije,‌ ‌a‌ ‌onda‌ ‌pregledati‌ ‌i‌ ‌grudni‌ ‌koš.‌ ‌Pored‌ ‌toga,‌ ‌najverovatnije‌ ‌ćete‌ ‌raditi‌ ‌holter‌ ‌srca,‌ ‌meriti‌ ‌krvni‌ ‌pritisak,‌ ‌i‌ ‌uraditi‌ ‌ultrazvučni‌ ‌pregled‌ ‌srca.‌ ‌ ‌

 ‌

Odatle,‌ ‌dobićete‌ ‌dijagnozu‌ ‌gde‌ ‌ćete‌ ‌biti‌ ‌upućeni‌ ‌kod‌ ‌nekog‌ ‌drugog‌ ‌specijaliste‌ ‌na‌ ‌klinici,‌ ‌ili‌ ‌ostati‌ ‌tu‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌lečite.‌ ‌ ‌

 ‌

Zakažite‌ kardiološki ‌pregled ‌

24h Holter EKG

Holter‌ ‌EKG-a‌ ‌služi‌ ‌za‌ ‌kontinuinarno,‌ ‌24h‌ ‌praćenje‌ ‌i‌ ‌snimanje‌ ‌električnih‌ ‌signala‌ ‌iz‌ ‌srca.‌ ‌Elektrode‌ ‌se‌ ‌pričvršćuju‌ ‌za‌ ‌grudni‌ ‌koš,‌ ‌odakle‌ ‌šalju‌ ‌signale,‌ ‌a‌ ‌sam‌ ‌uređaj‌ ‌se‌ ‌pričvršćuje‌ ‌za‌ ‌pojas.‌ ‌ ‌

 ‌

Tokom‌ ‌24‌ ‌časa‌ ‌holter‌ ‌pradi‌ ‌komplet‌ ‌rada‌ ‌srca.‌ ‌Nekada‌ ‌je‌ ‌potrebno‌ ‌voditi‌ ‌“dnevnik”,‌ ‌ili‌ ‌makar‌ ‌pratiti‌ ‌šta‌ ‌se‌ ‌dešavalo‌ ‌tokom‌ ‌tog‌ ‌dana.‌ ‌Nakon‌ ‌toga,‌ ‌dobijate‌ ‌komplet‌ ‌rezultate‌ ‌vašeg‌ ‌srčanog‌ ‌rada.‌ ‌ ‌

 ‌

Nakon‌ ‌toga,‌ ‌ustanovljava‌ ‌se‌ ‌dijagnoza,‌ ‌i‌ ‌određuju‌ ‌se‌ ‌dalje‌ ‌metode‌ ‌lečenja.‌ ‌ ‌

 ‌

Zakažite‌ ‌24h ‌holter EKG-a

24h Holter Krvnog pritiska

Najpouzdanija‌ ‌dijagnoza‌ ‌hipertenzije.‌ ‌Jednodnevno‌ ‌i‌ ‌jednokratno‌ ‌merenje‌ ‌krvnog‌ ‌pritiska.‌ ‌Ovaj‌ ‌holter‌ ‌daje‌ ‌kompletne‌ ‌rezultate‌ ‌za‌ ‌sve‌ ‌vrste‌ ‌pritiska,‌ ‌pogotvo‌ ‌arterijskog.‌ ‌ ‌Pritisak s‌e‌ ‌meri‌ ‌tokom‌ ‌celog‌ ‌dana.‌ ‌Nekada‌ ‌je‌ ‌neophodno‌ ‌praviti‌ ‌“dnevnik”,‌ ‌ili‌ ‌makar‌ ‌pratiti‌ ‌šta‌ ‌s‌ e‌ ‌tokom‌ ‌dana‌ ‌dešavalo.‌ ‌ ‌

 ‌

Nakon‌ ‌toga,‌ ‌sledi‌ ‌čitanje‌ ‌rezultata‌ ‌i‌ ‌utvrđivanje‌ ‌daljih‌ ‌dijagnoza.‌ ‌ ‌

 

Zakažite 24h holter krvnog pritiska

 ‌

Preoperativna priprema

Preoperativna‌ ‌priprema‌ ‌je‌ ‌ustvari‌ ‌pregled‌ ‌srca‌ ‌i‌ ‌otkrivanje‌ ‌mogućnosti‌ ‌za‌ ‌druge‌ ‌operacije.‌ ‌Ovo‌ ‌je‌ ‌neophodno‌ ‌jer‌ ‌kardiovaskularne‌ ‌komplikacije‌ ‌predstavljaju‌ ‌najčepšći‌ ‌uzrok‌ ‌smrtnosti‌ ‌kod‌ ‌operacija‌ ‌koje‌ ‌nemaju‌ ‌veze‌ ‌sa‌ ‌srcem.‌ ‌ ‌

 ‌

Cilj‌ ‌pregleda‌ ‌jeste‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌napravi‌ ‌procena‌ ‌rizika‌ ‌za‌ ‌potrebe‌ ‌operacije,‌ ‌tako‌ ‌što‌ ‌će‌ ‌se‌ ‌utvrditi‌ ‌da‌ ‌li‌ ‌pacijent‌ ‌ima‌ ‌određene‌ ‌zdravstvene‌ ‌probleme.‌ ‌Nakon‌ ‌toga,‌ ‌utvrđuje‌ ‌se‌ ‌sposobnost‌ ‌pacijenta‌ ‌za‌ ‌operaciju‌ ‌u‌ ‌opštoj‌ ‌anesteziji.‌ ‌ ‌

 ‌

Zakažite‌ ‌preoperativnu pripremu

Zakažite kardiološki pregled

Za sve informacije vezane za akcije i cene pregleda možete nas kontaktirati. Ono što je sigurno jeste da vas kod nas čeka vrhunska usluga interne medicine i kardiološke dijagnostike. Kod nas možete dobiti:

 

 •     ultrazvuk srca
 •     test opterećenja
 •     interne medicina
 •     sportska medicina
 •     dopler karotida
 •     kardiološki pregled
 •     pregled srca
 •     snimanje srca
 •     merenje krvnog pritiska
 •     Laboratorijske analize

 

Zato, ukoliko ćelie da osigurate zdravlje vaših bližnjih ili sebe kontaktirajte nas na 011/409-03-83 i zakažite pregled u Beogradu.