ZDRAVLJE

PEDIJATRIJA

Briga o zdravlju deteta počinje od dana rođenja i trajaće dugi niz godina do osamostaljenja…

Zato je veoma važno da roditelj i pedijatar razviju odnos poverenja i razumevanja.

Uloga pedijatra u tom smislu nije samo da brine o zdravlju Vašeg deteta , već i da Vas osposobi za pravilnu brigu o njegovom zdravlju.